Før svømmeundervisningen for 8. og 9. trinn ved Huseby skole startet i forrige uke, ble foreldrekontaktene i et ordinært FAU-møte gjort oppmerksomme på at skolen ville kjønnsdele svømmeundervisningen etter ønsker fra jentene i klassene. Tarjei Leistad, leder av Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Huseby skole, synes saken er utfordrende.

- Saken er vanskelig. Det er delte meninger blant foreldrekontaktene om det er riktig å kjønnsdele svømmeundervisningen, sier Leistad.

LES OGSÅ (PLUSS): Kjønnsdeler svømmingen på grunn av kroppspresset

Delte meninger om kjønnsdeling

Leistad første reaksjon da han hørte at skolen skulle dele gutter og jenter når de skulle ha svømmetrening, var skuffelse.

- At det i det hele tatt skal være aktuelt å dele svømmeundervisningen er skuffende. Det vitner om at dette handler om noe større enn problemet ved Huseby skole.

Selv om de fleste foreldrekontaktene ikke ønsker å skille guttene og jentene i svømmetimene, kan de likevel forstå hvorfor det blir gjort, ifølge Leistad.

- Elevene har fire timer med svømmeundervisning, og da er spørsmålet om skolen skal være harde, eller om man heller skal prioritere at elevene lærer seg å svømme, sier Leistad.

- Gjelder en hel ungdomskultur

Flere, blant annet kommunalråd Yngve Brox (H) i Trondheim kommune, har kommentert at foreldrene må på banen. Det er Leistad enig i.

- Kroppspress er noe man bør snakke om i hjemmet. Det er viktig at denne problematikken blir tatt på alvor på alle plan. Vi som er foreldre må være vårt ansvar bevisst, vi må være gode rollemodeller, legge til rette for gode holdninger, snakke med barna våre om kroppsidealer og fortelle dem at de må ha tro på seg selv og at de er gode nok, sier Leistad som samtidig mener det blir for lettvint å si at foreldre og skole må ta dette alene.

- Dette med kroppspress gjelder en hel ungdomskultur og det er en samfunnsutvikling som både foreldre, skole, politikere og media bør ta inn over seg.

LES OGSÅ (KOMMENTAR): Kjære jenter, dere må ta opp kampen

Står for avgjørelsen

Rektor Inger Hilstad ved Huseby skole står for avgjørelsen om å skille gutter og jenter i svømmehallen.

- Skal vi få god svømmeundervisning må ikke noe forstyrre undervisningen. Nå kan de kose seg, lære og være mer avslappet, sier Hilstad.

- Hva vil dere gjøre dersom elever vil fortsette å be om å kjønnsdele svømmeundervisningen i framtida?

- Neste gang klassetrinn skal ha svømmeundervisning, vil vi snakke med elevene i forkant. Vi vil gjøre grundige diskusjoner i klassene med et mål om å slippe å dele mellom kjønn. Det skal være trivelig å gå på svømmetrening sammen med både gutter og jenter, sier Hilstad.

Viktig debatt

Rektoren synes det er positivt at det blir en debatt om kroppspresset barn og unge er utsatt for i dag, men både Hilstad og Leistad er skuffet over enkelte kommentarer elevene ved skolen møter på sosiale medier og i kommentarfelt. De forteller at elever reagerer negativt på at irrelevante kommentarer om at skolen har en relativt høy innvandrerandel på skolen blir dratt inn.

- Elevene synes det er skremmende. Det som står i avisen er balansert og greit framstilt, og elevene har vært flinke til å forklare det som er saken. Men elevene er snare til å gå på nett og sosiale medier, og der er ikke alt som skrives like trivelig. Når saken tolkes i andre retninger enn det som faktisk er saken, synes de det er utrivelig, sier Hilstad.

foto
Rektor Inger Hilstad ved Huseby skole står for avgjørelsen om å dele gutter og jenter når de skal ha svømmeundervisning i regi av skolen. Foto: Glen Musk, Adresseavisen