IMDI  har nå bestemt hvem som skal få bosette flyktninger i 2018. Hvor mange flyktninger IMDi ber den enkelte kommune å ta imot er basert på et framtidig bosettingsbehov, blant annet basert på prognose for antall flyktninger som vil komme til Norge og få opphold neste år.

- IMDI har bedt norske kommuner å ta imot 4400 flyktninger neste år. Tallet inkluderer 150 enslige mindreårige flyktninger, opplyser de i et nyhetsbrev publisert tirsdag.

Ønsker flyktninger

Etter den høye tilstrømningen av asylsøkere i 2015 har mange kommuner i Norge bygd opp en kommpentase på å ta imot og bosette flyktninger.

Når det nå kommer færre asylsøkere til Norge, har det ført til at asylmottak legges ned og færre bosettes i kommunene.

Ifølge IMDI er nå kun halvparten av kommunene spurt om å bosette flyktninger i 2018.

- De er spurt om å bosette langt færre enn de siste årene, opplyser IMDI.

Etterspørselen etter flyktninger i Kommune-Norge førte til at KS i slutten av september i år anbefalte regjeringen å øke antallet overføringsflyktninger.

Smøla er en kommune som ønsker å bosette flere flyktninger, men som nå fikk nei av staten.

Trondheim anmodes om å ta imot 167 flyktninger neste år, inkludert et mindre antall enslige mindreårige.

Færre asylbarn

I 2016 bosatte Trondheim kommune totalt 740 flyktninger og familiegjenforente. Av disse var 123 enslige mindreårige.

Opprinnelig skulle Trondheim ta imot inntil 160 enslige mindreårige i 2016, men behovet endret seg i løpet av året.

Året før ble 44 enslige mindreårige bosatt i Trondheim.

Pris for bosetting

I 2017 fikk Trondheim kommune Bosettingsprisen, for sitt arbeidet med bosetting, kvalifisering og inkludering av nyankomne flyktninger.

Direktør for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Libe Rieber-Mohn, begrunnet valget av Trondheim med at Trondheim har vært en god bosettingskommune igjennom mange år.

Innvandrere utgjorde i 2017 omlag tolv prosent av befolkningen i Trondheim.

For Norge var tallet i overkant av tretten prosent.