Henrik Kierulf er gruppeleder for Høyre i Sør-Trøndelag fylkesting og medlem av opplæringskomiteen.

Nå tar han kroppspress-debatten, som den siste tida har rast i Adresseavisens spalter, opp i fylkesutvalget.

Tirsdag i neste uke stiller han følgende spørsmål til fylkesrådmannen:

Fire spørsmål

1. Hvordan vurderer fylkesrådmannen utfordringer med hensyn til kroppspress blant elever i videregående?2. Er dagens læreplaner i faget kroppsøving og andre fag egnet for å møte utfordringer med hensyn til kroppspress?3. Er skolens handslingsplaner mot mobbing og trakassering gode verktøy for å møte problemer med kroppspress blant elevene og jobbes det på en spesielle måte med dette i våre skoler?4. Hvordan jobbes det med involvering og samhandling med foreldre/hjemmet, skole og andre aktører i arbeidet med å skape gode holdninger og respekt for hverandre for å unngå kroppspress?- Selv om debatten så langt har omhandlet elever i grunnskolen må fylkeskommunen være oppmerksom på at det samme kroppspresset kan være gjeldene for elever i videregående, med de konsekvener det kan få, sier Kierulf til Adresseavisen.

Vil styrke kroppsøvingsfaget

Han mener at kroppsøvingsfaget bør styrkes med en sterkere fokus på helse og livsstil.

- Vi må også framheve viktigheten av å vise respekt for hverandre og for at vi er forskjellige. Det er en del av utfordringen at vi ikke akspeterer hverandre for den vi er. Derfor må det også jobbes med holdninger, sier Kierulf.

Han opplever utspillet fra gymlærer Perodd Tessem om å gjøre fitness til skolefag som en avsporing i en viktig debatt.

- Jeg er glad for at gymlærere i skolen engasjerer seg, men svaret på utfordringen er ikke å innføre et fag som forbindes med voldsomt kroppsfokus. Jeg tviler på at et eget fitnessfag vil bidra til å redusere fokus på kropp og kroppspress, sier Henrik Kierulf.

Prestasjonsorientert

Han viser til gymlærerens uttalelse om at fitness er en muskelsymmetrikonkurranse, og tror ikke vi skal ha en slik konkurranse som et eget fag i skolen.

- Det er sikkert en del fordommer knyttet til fitness, men for mange vil det framstå som veldig prestasjonsorientert fremfor helseorienert.

Kierulf ser det som alvorlig når unge jenter og gutter ikke vil vise seg fram, for eksempel i badetøy i svømmehallen, i frykt for negative kommentarer om kroppen.

- Løsningen kan ikke da være å innføre et fag kalt Fitness som handler om å forandre ungdommenes kropp og dermed styrke kroppsfokuset. Svaret må være å endre holdninger fra fokus på kropp og utseende til respekt for hverandre og at vi er forskjellige, sier Henrik Kierulf.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.