Statsadvokaten tar høyde for at mannen kan bli erklært strafferettslig utilregnelig, og tar forbehold om overføring til tvungent psykisk helsevern.

Det var den 14. april at den nå 26 år gamle mannen knivstakk en mann og en kvinne på Torvet i Trondheim. I tillegg hindret han en politimann i å pågripe ham etter knivstikkingen. For dette har nå statsadvokatene i Sør-Trøndelag tingrett tiltalt mannen for fire lovovertredelser.

Den mest alvorlige tiltaleposten er bruddene på straffelovens paragraf 229 tredje straffalternativ hvor det heter:

«for uprovosert og ved bruk av særlig farlig redskap, å ha skadet en annen på legeme eller helbred, og legemsbeskadigelsen hadde betydelig skade på legeme eller helbred til følge»

Offer fikk langvarige lammelser

I tiltalebeslutningen heter det:

«Tirsdag 14. april cirka kl. 15.15 på Torvet i Trondheim, stakk han kvinnen i halsen med kniv som gikk cirka 2,3 centimeter inn til øvre del av ryggmargen og forårsaket blodansamling i ryggmargen, med den følge at det oppsto langvarige lammelser i høyre side av kroppen herunder høyre arm og fot.

Han er også tiltalt for overtredelsen av straffelovens paragraf 229 første straffalternativ «for uprovosert og ved bruk av kniv, å ha skadet en annen på legeme eller helbred» .

Tiltalte skal ha stikket en mann i høyre skulder slik at hans muskulatur og leddbånd ble skadet.

I tillegg er han tiltalt etter overtredelsen av straffelovens paragraf 326 første ledd. I forbindelse med knivstikkingen skulle en politimann pågripe mannen. Den tiltalte skal ha nektet å etterkomme politiets pålegg om å slippe kniven, og gjorde fremstøt mot politimannen. 26-åringen er også tiltalt for å ha båret morakniv, machete og en skalpell.

Kan bli erklært utilregnelig

For knivstikkingen er det en strafferamme på ti år, men i tiltalen tar statsadvokaten forbehold om påstand om dom på overføring til tvungent psykisk helsevern.

- Vi har valgt å ta det forbeholdet i tilfelle retten finner den tiltalte utilregnelig. I motsatt fall, dersom han blir kjent tilregnelig, innstiller vi på tidsbestemt straff, sier statsadvokat Per Morten Schjetne til Adresseavisen. Han mener altså ikke det er grunn til å idømme mannen forvaring.

Ifølge statsadvokaten vil den tiltalte bli observert av psykiatrisk sakkyndige under hovedforhandlingen. Allerede nå foreligger det en psykiatrisk vurdering av mannen, men Schjetne ønsker ikke å gå ut med konklusjonen i denne rapporten. Han ønsker heller ikke så hvorvidt statsadvokaten mener han bør dømmes som tilregneglig eller ikke.

- Spørsmålet om tilregnelighet får vi komme tilbake til under hovedforhandlingen, sier Schjetne.

Den tiltalte har vært fengslet siden hendelsen, og har i hele perioden har han vært tvangsinnlagt ved Brøset sykehus. Den 21. august ble han av tingretten varetektsfengslet i fire nye uker, noe siktede har samtykket i.

Dramatisk pågripelse

Det var en dramatisk pågripelse av 26-åringen etter at han knivstakk kjæresteparet på Torvet. Politiet måtte skyte varselskudd, bruke pepperspray, batonger og hund før de fikk kontroll på tiltalte.

Det er satt av tre dager rettssak med start 30. november, og selv om han nå er varetektsfengslet frem til 18. september mener retten det sannsynlig at han blir i varetekt frem til rettssakens start.

Det har ikke lyktes Adresseavisen å komme i kontakt med den tiltaltes forsvarer Tore Angen.

foto
Torvet ble avsperret etter den dramatiske pågripelsen den 14. april. Foto: Glen Musk