Monica Cesilie Pedersen (39) fra Malvik gikk ut i Adresseavisen og fortalte at hun ikke klarer å få festet sikkerhetsbeltet i bussen - hun er for kraftig. Hun synes det er flaut at andre passasjerer må se på at hun sitter usikret når hun reiser med buss.

Leder i Landsforeningen for overvektige, Mari-Mette Graff, forteller at Monica Cesilie ikke er den eneste som har opplevd dette ubehaget.

- Hun er på ingen måte den eneste. I Norge er halvparten av innbyggerne overvektige, og det er rundt 100 000 nordmenn som har sykelig overvekt. Alle disse vil trolig ha problemer med å få på seg enkelte av bussbeltene, sier hun til Adresseavisen.

- Alle like verdifulle

Fedme kan få forskjellige utslag fra person til person, og enkelte kan få overvekten fordelt på hele kroppen, mens andre får det meste på magen.

- Jeg regner med at busselskapene mener at alle passasjerer er like verdifull, sier hun.

Hun synes busselskap som har for korte sikkerhetsbelter eller mangler setebelteforlengere fraskriver seg ansvaret.

- Sikkerhet er ikke den enkelte passasjers ansvar. Busselskapet må ivareta sikkerheten til alle. Folk som sitter usikret utgjør en risiko, både for seg selv og andre passasjerer, sier hun, og henviser til Statens vegvesens aktuelle kampanje som viser en video av barn som gjør beltekontroll om bord i en buss.

- Det er ikke uten grunn at Statens vegvesen refererer til en løs elefant i videoen, sier hun.

- Økende problem

Veier du 90 kilo vil du tilsvare 2,4 tonn dersom bussen kolliderer i 80 kilometer i timen.

- Jeg forstår ikke hva slags menneskesyn busselskapene formidler dersom de mener at passasjerene skal ta ansvaret for sin egen sikkerhet. Jeg mener også at de som lyser ut anbudene har vært for vage på dette punktet, sier Graff videre.

Stadig flere voksne menn og kvinner passerer grensen for det som Verdens helseorganisasjon definerer som overvekt og fedme.

- Vi kan ikke late som dette ikke er et økende problem. Det er respektløst overfor passasjerene som engster seg for en ulykke og som ikke får på seg bussbeltet, mener Graff.

- Forventer trygg transport

I forrige uke ble det for første gang gjennomført nasjonale beltekontroller i buss med ileggelse av gebyr. Men Graff er ikke opptatt av den økonomiske siden.

- Jeg kjøper en vare av busselskapene, og jeg forventer en trygg transport fra A til B. Har man vunnet anbud på en transportetappe, så regner man med at det er i overensstemmelse med trygg trafikkopplevelse med samtlige involverte, sier hun.

Hun tror enkelte busselskap tar det for gitt at det vil være stigmatiserende å spørre etter setebelteforlenger, men hun synes ikke at noen skal anta noe om tankene og følelsene til overvektige.

- Jeg har ikke behov for at andre skal ta hensyn til det de tror er mine følelser. Jeg vil ha en trygg busstur. Da er det mer stigmatiserende at folk unngår å sette seg i nærheten av meg fordi jeg utgjør en risiko når jeg sitter der uten setebelte, understreker Graff.

Det norske fedmeproblemet har eksplodert de siste tretti årene. Fram til 1985 var fedme et lite problem her i landet.

- Lite etterspørsel

Regiondirektør i Trøndelag, Jon Olav Sætertrø, i Nettbuss AS, opplyser at det er veldig lite etterspørsel etter setebelteforlengere blant kundene.

- Vi har vurdert de praktiske forholdene. Dette er en løs gjenstand som må lånes ut av sjåføren etter forespørsel fra dem som ønsker det. Vår erfaring er at slike gjenstander i variabel grad vil bli levert til sjåføren, og da er det alltid mulighet for at de forsvinner fra bussen, sier han.

Han forteller at de har vært i kontakt med oppdragsgiver AtB i etterkant av saken om Monica Cesilie.

- Vi har busser som tilfredsstiller krav som ligger i kjøretøyforskriftene. Men AtB kan stille krav i anbudskontrakten som går utover disse forskriftene. Det foreligger ikke krav om setebelteforlengere i dagens kontrakt, men begge parter er interessert i å finne ut hvordan vi skal løse utfordringer som dukker opp. Vi får da finne ut hvem som tar kostnaden ved en eventuell endring i kravene, sier Sætertrø.

Kvinner i Nord-Trøndelag topper overvekt-statistikken i Norge.

Vil ha samme ordning som på fly

Generalsekretær Lilly Ann Elvestad i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon er også kjent med at mange har de samme utfordringene som Monica Cesilie når det gjelder for korte setebelter på buss.

- Vi mener at det bør ligge et prinsipp om likeverdighet til grunn. Det bør være tilgjengelige belteforlengere i alle busser, som kan deles ut til passasjerene ved behov. Slik er ordningen på fly i dag, sier hun.

foto
Generalsekretær Lilly Ann Elvestad i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon mener det bør være tilgjengelige belteforlengere i alle busser, som kan deles ut til passasjerene ved behov

Sterk oppfordring til bransjen

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon utfordrer samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til å gå utover gjeldende, europeisk regelverk og pålegge busselskapene å utstyre alle busser med minimum to belteforlengere.

- Slik hindrer vi diskriminering og ivaretar sikkerheten til både overvektige, gravide og medpassasjerer, sier Elvestad.

Samferdelsminister Ketil Solvik-Olsen vil sterkt oppfordre bransjen til å finne gode løsninger slik at alle passasjerer kan bruke setebelte.

- Bransjen bør samarbeide med sine leverandører, slik at standardbeltene får en ny og forbedret utforming. Universell utforming er et viktig prinsipp i kollektivtransporten. På kort sikt kan dette handle om at belteforlengere blir tilgjengelig, sier han til Adresseavisen.

foto
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen understreker at universell utforming er et viktig prinsipp i kollektivtransporten.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.

foto
Leder i Landsforeningen for overvektige, Mari-Mette Graff, mener det er over 100 000 nordmenn som er sykt overvektige og som vil ha samme problemer som Monica Cesilie når det gjelder for korte bussbelter.