I mars 2015 foreslår Rådmannen å legge området Kystad i Trondheim bak den grønne streken, altså å gi det varig vern. Det er dårlige nyheter for utbyggeren Kystad Vestre AS og PH Utvikling AS (heretter Kystad), ved nå økokrimsiktede Terje Eriksen. De vil nemlig bygge boliger her.

Kystad inngår senere denne våren en avtale om å få hjelp av Staur Holding AS. Ifølge avtalen på til sammen seks millioner kroner skal Staur bistå med reguleringsarbeidet av eiendommene Kystad og Hårstad. I avtalen er det en «uttrykkelig forutsetning» at leveransen foretas av Rune Olsø personlig.

Rune Olsø (42) har sittet i bystyret i Trondheim i 22 år. Han har vært kommunalråd, leder i Trondheim Ap og Sør-Trøndelag Ap. Olsø arbeider som rådgiver i Staur.

Ifølge avtalen skal det utbetales én million kroner når Kystad er tatt ut av den grønne streken. Dette kalles en milepælsbestemmelse.

I april 2015 foreslår Ap å ta Kystad og flere andre småområder ut av grønn strek, og de får flertall for dette. Avgjørelsen er i tråd med et mer generelt vedtak som Ap gjorde allerede i 2012, men der verken Kystad eller andre enkeltområder nevnes.

Staur fikk utbetalt til sammen 2 millioner kroner før kontrakten senere ble kansellert.

Torsdag 9. mars publiserer Adresseavisen saken: «Utbyggger betalte to millioner for Ap-toppens bistand».

Rune Olsø den kvelden han meldte fra om at han søker permisjon fra bystyret fra det tidspunktet nye lobbyregler trer i kraft.

Konsekvenser:

Dette har skjedd siden Adresseavisen skrev om Kystad-avtalen:

 • Ordfører Rita Ottervik (Ap) kaller denne typen avtaler for svineri: «Det er uforståelig for meg at det går an å inngå slike avtaler.»

 • Ap har gått inn for et forbud mot betalt lobbyvirksomhet og et register for lobbyvirksomhet.

 • Rune Olsø har søkt om permisjon fra bystyret fra det tidspunktet de nye reglene vedtas.

 • Olsø lå an til å bli leder for det nye felles Trøndelag Ap, men fire sentrale Ap-topper fra Nord-Trøndelag har sagt de ikke vil styre med Olsø.

 • Like etterpå sa begge de trønderske Ap-fylkeslagene at de vil utsette hele ledervalget. Valgkomiteen trakk dermed lista.

 • Sent på kvelden samme dag trakk Olsø seg som lederkandidat for Sør-Trøndelag Ap.

 • På fylkesårsmøtet 18. mars ble Karianne Tung valgt som ny leder for sørfylket. De to fylkesstyrene fikk samtidig mandat til å konstituere et interimstyre for Trøndelag Ap som fungerer frem til oktober.

 • Kommuneadvokaten mener det ikke kan utelukkes at Olsø gjennom Kystad-avtalen og i sin rolle Staur Holding AS har overtrådt straffebestemmelsene om påvirkningshandel.

 • Saken ble behandlet i et ekstraordinært møte i kontrollkomiteen 21. mars. Ap stemte der imot å anbefale formannskapet å politianmelde saken, mens Høyre og Frp med sikret et slikt vedtak.

 • En ringerunde 22. mars viser at alle i formannskapet - inkludert Ap - ønsker å politianmelde saken.

SISTE NYTT:

 • Fredag 31. mars melder Økokrim at de etterforsker Kystad-saken etter anmodning fra førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes. «Mistanken gjelder påvirkningshandel i forbindelse med et utbyggingsprosjekt i Trondheim som ble politisk behandlet 2015», skriver Økokrim.

 • Samme dag vedtok formannskapet i Trondheim å levere inn anmeldelse i Kystad-saken.

 • Tirsdag 4.april var ordfører Rita Ottervik og en rekke andre politikere inne til avhør hos Økokrim.

 • Onsdag 5.april var Ap-politiker og Staur-rådgiver Rune Olsø i et sju timer langt avhør hos Økokrim.

De viktigste sakene:

Skulle betale seks millioner for Ap-toppens bistand (for abonnenter): Dette er den første saken, der også Olsø, Staur og utbyggerne får komme med sine forklaringer.

Dette er avtalen mellom Kystad og Staur (gratis): Her kan du selv lese hele den omstridte avtalen i sin helhet.

Olsøs e-post til Kystad om grønn strek tre uker før bygningsrådet (for abonnenter): Her kan du lese en e-post som Olsø sendte til utbyggerne i mars.

- Dette gir grunnlag for etterforskning for korrupsjon (gratis): Her kan du lese hele rapporten fra kommuneadvokaten.

Waage i permisjon foreslo Kystad ut av grønn strek (for abonnenter): Det var Rune Olsøs nære venn Geir Waage som kom formuleringen som førte til at Kystad unngikk varig vern.

Fredag 31. mars meldte Økokrim at det er startet etterforskning av Kystad-saken. Det skjer i samråd med politimester Nils Kristian Moe i Trøndelag og etter anmodning fra statsadvokat Bjørn Kristian Soknes.

***

Les også om at Adresseavisen er klaget inn til PFU for brudd på presseetiske regler (gjelder saker publisert i fjor høst)

Les også sjefredaktørens kommentar: Det er ikke helt uvanlig at aktører som blir utsatt for kritisk journalistikk klager til PFU