- Det er vel egentlig ingen sin feil, men det må gå an å være litt rundere og utvise skjønn, sier Carsten Tourrenc ved Antikvariatet.

Sakens kjerne, som vist i videoen over, er gangen mellom utestedets to sitteområder. To barer er koblet sammen med en lang, smal gang, hvor utestedet ikke har sjenkebevilgning. Derfor blir det bråstopp for alle gjester ved døren til gangen, derfra må en ansatt ved utestedet bære all alkoholholdig drikke for gjesten gjennom gangen til neste rom.

- Dersom nok gjester overser skiltene som gjør oppmerksom på alkoholforbudet i gangen, kan vi få prikker av skjenkekontrollørene og i ytterste fall miste arbeidsplassene våre i tre uker, påpeker Tourrenc.

For å hindre dette, har utestedets ansatte hengt opp hele ni plakater som gjør gjestene oppmerksom på skjenkeforbudet inne i den smale gangen.

- Ser at dette blir upraktisk

Det var bransjebladet Midtpunkt som først skrev om situasjonen ved Antikvariatet.

Marte S. Bjørnsen, juridisk rådgiver for salgs- og skjenkesaker i Trondheim kommune, sier at de tok affære så snart de så saken omtalt.

- I reportasjen ble det antydet at det opplevdes som vanskelig å få kontakt med oss. Det kjenner jeg meg ikke helt igjen i, og tok selv kontakt med innehaverne av Antikvariatet. Vi avtalte et møte og diskuterte problemstillingene deres inngående.

Ifølge Bjørnsen har Antikvariatet aldri fått avslag på noen søknad om sjenkebevilgning i den omtalte gangen.

- Gangen var ikke med i de opprinnelige søknadene, så det har aldri vært behandlet, sier hun.

- Etter at Tourrenc har vist oss rundt og satt oss inn i situasjonen, ser vi jo at dette er ganske upraktisk. Vi har oppfordret dem til å sende inn en søknad på utvidet sjenkebevilgning, slik at gangen blir innlemmet i skjenkeområdet.

Ok fra brannetaten

- Vi må selvsagt få søknaden på bordet først, med tegninger og all informasjon som vi trenger, før det går an å si noe sikkert. Vi må også få godkjenning fra gårdeier, men jeg ser ikke helt hva som skulle komme i veien for søknaden slik situasjonen er nå.

På oppfordring fra skjenkeetaten, tok driverne av Antikvariatet kontakt med Trøndelag brann- og redningstjeneste for en vurdering. Ettersom gangen også brukes av leietakere, blant annet til boder, kunne det oppstå problemer med hensyn til brannsikkerhet, men beskjeden fra etaten var at dette var uproblematisk, så lenge gangen ikke møbleres.

- Så nå venter vi egentlig bare på søknad fra dem, slik at vi kan behandle saken skikkelig, uttaler Bjørnsen.

- Prikksystem mot sin hensikt

Carsten Tourrenc forteller at han ble overrasket da skjenkeetaten uoppfordret tok kontakt med ham etter at saken om utestedet sto på trykk i Midtpunkt.

- Det synes jeg var kjempepositivt. De har jo et sett med regler som de må følge, så jeg legger ikke noe skyld på dem for et stivbent regelverk, understreker han.

- Nå går denne saken mot en løsning, så det er vi kjempeglade for. Samtidig kan det være verdt å merke seg hvor tungrodd systemet kan være. Vi gjorde nok en feil da vi ikke søkte om skjenkebevilgning for gangen, men det slo oss ikke at det kunne være nødvendig ettersom vi ikke skjenker alkohol i gangen, og den ikke er egnet som oppholdssted, kun gjennomgangstrafikk.

Tourrenc mener at innføringen av prikksystem i kontrolleringen av skjenkesteder, kan fungere mot sin hensikt.

- Det blir veldig matematisk og firkantet, uten at man bruker skjønn, som i vårt tilfelle. Her er det opplagt at gangen ikke brukes som oppholdssted, men på grunn av reglene fikk vi to prikker fordi gjestene beveget seg gjennom den, sier han.

- Jeg mener at sjenkeetaten bør fungere mer som en veileder, ikke bare jakte etter feil og dele ut prikker. Man føler seg nesten litt umyndiggjort.

Strengere i Trondheim

Utestedet har fra før av pådratt seg flere prikker. Første gang for ulovlig alkoholreklame da de satte opp en hjemmelaget dings som skulle vise hvilke viner man kunne by på. Det gav én prikk. Deretter kom det to prikker på «rullebladet» etter at tre gjester ble sittende ved uteserveringen etter klokka 23, når all alkohol skal være bragt innendørs.

- Sånn som det er nå, kan prikk-kvoten fylles opp av bagateller, og plutselig står et utested i fare for å måtte stenge i tre uker. Hvilke andre bransjer straffes på samme måte, spør han retorisk.

Får et utested åtte prikker, blir det slåen for døren. Siden 1. januar i 2013 er det utdelt prikker i 86 tilfeller. De siste tre årene har 17 skjenkesteder i Trondheim fått midlertidig inndragelse av skjenkebeveillingen, skriver Midtpunkt. To av disse er i en klageprosess til Fylkesmannen og ennå ikke iverksatt.

En oversikt bransjebladet legger frem, viser at norske byer praktiserer sjenkepolitikken forskjellig, og at Trondheim fører en strengere politikk enn de andre storbyene.

foto
Stopp! I denne gangen må gjestene ha hjelp fra betjeningen til å bære alkohol. Foto: FRANK LERVIK