Syklistene som krysser fotgjengerfeltet på rød mann i Bærumsveien bryter ikke trafikkreglene, slår Statens vegvesen fast ifølge Budstikka. Det er vikepliktsreglene, ikke fotgjengernes lyssignal, som gjelder for syklistene.

Dette har vært en debatt mellom både politi, Vegdirektorat, Statens vegvesen og syklister i flere deler av landet.

I Bærum og Asker er det ifølge budstikkas artikkel lov. Samferdselsdepartementet fikk tygge på spøsrmålet i ei uke før svaret kom: «Så lenge det ikke kommer kjørende på vegen som en er pålagt å vike for, vil syklende kunne kjøre på rød mann».

LES OGSÅ : Du skal ikke sykle Birken i byen! (leserinnlegg)

Dette hadde syklistene lov til i 2011

- Ikke lov

I Stavanger er imidlertid Statens vegvesen av en annen oppfatning.

- Syklister er kjørende, og har ikke lov til å sykle på rødt lys i fotgjengerfeltet. Det er slik jeg oppfatter loven, enkelt og greit, sier Jan Geir Fjogstad, senioringeniør i Statens vegvesen, region vest, Stavanger.

- Syklistene må gå av sykkelen for å ha samme rettigheter som en fotgjenger. Men er det ingen biler eller fotgjengere i gangfeltet, er det ingenting i veien for å sykle over. Men ikke på rødt lys, sier Fjogstad.

I gråsonen

Så, hva med Trondheim.

- Er det lov å sykle på rødt lys i fotgjengerfeltet, eller er det ikke lov?

- Dette ligger i gråsonen, men det er i alle fall ikke ønsket adferd, sier Håvard Tømmervold i trafikkseksjonen ved Sentrum politistasjon i Trondheim.

Han viser til at det er spesifisert i skiltforskriften, paragraf 24, at «Rødt signal betyr at gående ikke må begynne kryssing av kjørebanen hvis dette vil være til hinder for kjørende, eller innebære fare. Gående som allerede er kommet ut i kjørebanen, kan fortsette kryssingen.

Slik gikk det i fjor da politiet og Syklistenes Landsforening stoppet syklister ved Verftsbrua på Solsiden i Trondheim

Tømmervold sier imidlertid at syklister ikke har noen signaler å forholde seg til i gangfeltet, og det er derfor spørsmålet ligger i gråsonen. Skal syklistene følge reglene for gående eller kjørende?

Hva mener du?