- Det siste vi ønsker er å kneble diskusjonen, sier NTNUs kommunikasjonssjef Christian Fossen. Derfor har NTNU gjort om avslaget Palestinakomiteen fikk på søknaden om å stå på stand.

- Palestinakomiteen har i dag fått tillatelse til å stå på stand på Gløshaugen, sier kommunikasjonssjefen. Men det var fullt på Stripa som komiteen søkte om. I stedet får de plass i realfagsbygget, forteller Christian Fossen.

Ulik praktisering av regelverk

Det er NTNU byggsikring som behandler søknader fra alle som vil stå på stand. I avslaget ble det tatt hensyn til at komiteen er en ekstern aktør og at generell politikk bare har plass på NTNU i valgår. Men Christian Fossen slår fast at det her ikke dreide seg om generell politikk, men et kritisk syn på det NTNU driver med. Fossen forteller at regelverket har vært praktisert ulikt på Dragvoll og Gløshaugen. Palestinakomiteen fikk stå på stand for å argumentere mot NTNUs samarbeid med Israel på Dragvoll, men fikk nei på Gløshaugen.

- Feil av NTNU å samarbeide med Israel

Palestinakomiteen har søkt om å få stå på stand i forkant av et åpent møte med tittelen: «Skal NTNU bidra til Israels folkerettsbrudd?» Avslaget førte til at Peder Martin Lysestøl, i et innlegg i Universitetsavisa, stiller spørsmål ved om NTNU frykter åpen debatt. Han mener NTNU må takke nei til samarbeid med Israel. Universitetet er invitert med i en delegasjon til Israel, ledet av olje og energiminister Tord Lien. Israel har funnet gass i Middelhavet og trenger kompetanse til å utvinne gassen. Denne kompetansen har Norge og NTNU. Lysestøl og Palestinakomiteen mener Israel ikke bør få denne hjelpen.

I NTNUs regelverk heter det at «Eide og leide arealer kan lånes ut til arrangementer og aktiviteter som kan knyttes til NTNUs kjernevirksomhet: forskning, utdanning, nyskaping og formidling.» Ansatte og studenter ved NTNU har første prioritet. Deretter kommer fakulteter og institutter og til slutt eksterne organisasjoner, bedrifter og NTNUs leverandører. Men alle disse kan, i prioritert rekkefølge, søke om å få låne arealer. De som vil stå på stand, må altså låne lokale til det.

- Feil at Palestinakomiteen fikk avslag

- Det siste vi ønsker er å kneble diskusjonen, sier kommunikasjonsssjef Christian Fossen.

Christian Fossen mener at regelverket er feil praktisert når søknaden om å stå på stand ble avslått.

- Det er kjempeviktig for oss at diskusjonen går fritt. Diskusjon og den frie tanken er helt grunnleggende på et universitet, sier Fossen.

- Regelverket ble ikke praktisert slik vi har tenkt, fortsetter han. Nå skal NTNU gå gjennom regelverket.

- Vi må tydeliggjøre regelverket.

Kjempebra at Palestinakomiteen får stå på stand, sier president i Isfit, Kristine Bjartnes.

Kjempebra, mener Isfit

Dette syns Isfit-presidenten er kjempebra. I februar skal president Kristine Bjartnes og folkene hennes arrangere den internasjonale studentfestivalen i Trondheim.

- Det er en god ting at NTNU inviterer til at flere stemmer får komme med sine meninger og synspunkt, sier Kristine Bjartnes.

- Det er veldig positivt at denne stemmen, som Palestinakomiteen utgjør, kommer til orde ved NTNU.

Jone Trovåg er leder i studenttinget ved NTNU.

Studenttinget: Bør heller arrangere debattmøte

Studenttinget derimot støtter NTNUs regelverk som åpner for at eksterne organisasjoner blir nektet å stå på stand.

- Plasser til å stå på stand er et begrenset gode på NTNU. Derfor støtter vi regelverket som hindrer eksterne organisasjoner å stå på stand, sier Jone Trovåg som er leder for Studenttinget ved NTNU. Han tolker regelverket slik at unntaket bare gjelder bedrifter med jobbtilbud til studentene og andre studentorganisasjoner.

- Men Palestinakomiteen ville si sin mening om NTNU. Burde det ikke være unntak for organisasjoner som mener noe om det NTNU gjør?

- Nei. Å stå på stand blir feil for å engasjere studentene i en politisk sak. Palestinakomiteen burde heller fått til et samarbeid med studenter ved NTNU og arrangert et debattmøte i et auditorium på Gløshaugen, sier lederen i Studenttinget.

Cecilie Dahl Rian skrev masteroppgave om kulturforskjellene mellom Dragvoll og Gløshaugen