Høyre fikk i bygningsrådet flertall for sitt primære forslag. Det innebærer at det ikke skal bygges i Elgeseter park ved Samfundet, den vernede delen av Høyskoleparken nedenfor hovedbygningen eller i parken langs Klæbuveien ved Døvekirka. Bygningsrådet ønsker også at NTNU skal samle utbyggingen mot nord når universitetet skal samle trondheimscampus ved Gløshaugen.

- Vi er veldig glad for at vårt forslag ble vedtatt og skal legges til grunn for NTNUs videre arbeid med universitetsutbyggingen, sier kommunalråd Berit Tiller (H).

Høyskoleparken og utbygging i grøntarealer er stridsspørsmålet når politikerne diskuterer NTNUs campusplaner.

- Nå skal vi over til rosinen i pølsa, sa møteleder og varaordfører Ola Lund Renolen (MDG) da han åpnet bygningsrådets behandling av campusspørsmålet tirsdag.

Ut på høring

Bygningsrådet sendte tirsdag campusplanene ut på høring. Det meste av NTNUs virksomhet i Trondheim skal samles ved Gløshaugen. Nå dreier det seg om hvilke tomter NTNU skal få bygge på. Dagens politiske vedtak handler om hva som skal legges ut til høring og at politikerne ikke vil ha campusbygg i parken langs Klæbuveien ved Døvekirka. Selv om de fleste politikerne sier de er svært kritisk til all bygging i parken, sender de ut på høring forslag om universitetsbygg helt i sør i Høyskoleparken mellom Handelshøyskolen, Hesthagen og Gløshaugen. Resten av parken har trondheimspolitikerne med dette sagt nei til.

Fem forslag

Politikerne hadde hele fem ulike forslag i tillegg til rådmannens innstilling på bordet. Spørsmålene er om politikerne skal stille krav til utvikling av hele Elgeseter-bydelen, om det skal bygges mest i nord eller sør og om det skal bygges på grønt.

Mange av politikerne var opptatt av at de hadde gjort det vanskelig for seg selv med alle de ulike forslagene som nok kunne vært samordnet før møtet. Resultatet ble at Høyres forslag danner basisen for hvordan NTNU skal arbeide videre med campusutbyggingen.

- Vi er veldig glad for at vårt forslag fikk flertall. Det er tydelig og går ikke ned i detaljer, men slår fast at vi vil bevare parken og ønsker universutetsutbygging mot nord, nærmest Midtbyen, sier Berit Tiller.

foto
Fikk sitt forslag vedtatt: Berit Tiller og Høyre fikk sitt forslag vedtatt. Bygningsrådet sa nei til bygging i parken langs Klæbuveien.

- Viktig for byen

- Campusutbygging er et viktig vedtak for byen, sa SVs Ottar Michelsen. Han er skuffet over den politiske behandlingen på forhånd og slo fast at SV ikke ønsker bygging i park.

- Park er en begrenset ressurs og det er feil å starte med å bygge ned park, sa Michelsen. Han har ikke sett gode nok argument for bygging i Høyskoleparken.

Ola Lund Renolen (MDG) jobbet helt fram til møtet hardt for å samle flertall for et forslag som sier nei til all bygging i park.

Miljøpartiet er kritisk til bygging ved Klæbuveien, men godtar at det blir sendt ut på høring.

Arbeiderpartiets Marek Jasinski står også bak forslaget som Renolen fremmet. Han var også opptatt av at det er viktig å ta vare på parken, ikke minst når byen blir fortettet også som en følge av campusutbyggingen.

- Campusutbygging - ikke byutvikling

Morten Ellefsen (Frp) mener rådmannen er for streng.

- NTNU og regjeringen har satt seg som mål å bygge campus, ikke drive byutvikling i et område som har vært forsømt, sa han. Ellefsen mener det vil være utpressing å legge føringer for utviklingen av Elgeseter når NTNU skal samle campus rundt Gløshaugen.

- Det kan føre til at NTNU ser i andre retninger som sørover. Da får vi ikke en bynær campus, sa Ellefsen i debatten i bygningsrådet.

- Samling for tverrfaglighet

Erling Moe (V) minnet om at dette handler om å legge forholdene til rette for at NTNU skal være et internasjonalt toppuniversitet. Han la vekt på at campusutbyggingen skal legge til rette for tverrfaglighet og faglig samarbeid. Han ønsker at NTNU skal få et tyngdepunkt nordover, nærmere bygging.

- Vi ønsker ingen utbygging i den vernede delen av Høyskoleparken, i Elgeseter park og langs Klæbuveien nord for Døvekirka, sa Erling Moe. Han hadde håpet at de hadde et felles forslag som alle politikerne sto bak. Slik ble det ikke.

- Viktig å etterkomme NTNUs ønsker

- NTNU er Trondheims viktigste virksomhet, sa Geirmund Lykke (KrF).

- Det bør bety en større vilje til å etterkomme NTNUs ønsker, sa han i møtet.

Han slo fast at denne campusutviklingen er en ny fase for NTNU.

- Bygningene skal stå i generasjoner. Dersom vi bygger på grønt, vil det også stå i mange generasjoner, sa han og understreket at det er et svært langsiktig perspektiv på denne utbyggingen.

- Viktig milepæl

- I dag er en viktig milepæl. Nå er det en realitet at det blir campusutbygging. Vi som planmyndighetene skal legge forholdene til rette både for NTNU og byen, sa Høyres Berit Tiller.

- Byen trenger grønne lunger. Innbyggerne trenger grønne lunger. Vi må ta vare på de grønne arealene for kommende generasjoner, sa Tiller og understreket at Høyre ikke vil ha utbygging langs Klæbuveien. Hun mener NTNU bør bygge mest lengst nord i området.

De mange forslagene

Ottar Michelsen (SV) fremmet to ulike forslag på vegne av sitt parti, mens Ola Lund Renolen (MDG)hadde et «alternativt helhetlig forslag» på vegne av MDG, Ap, Sp, PP. Et tilleggsforslag ble fremmet av Geirmund Lykke (KrF), mens Berit Tiller (H) hadde et alternativt forslag til ett av punktene.

Her kan du lese alle forslagene (ekstern lenke).

foto
Hvor skal campus bli? Rådmannen anbefaler de gule tomtene, åpner for de brune men sier nei til de røde som NTNU gjerne vil ha. Foto: Adresseavisen