Det ambisiøse målet er å få et uteliv i Trondheim som er narkotikafritt. De siste årene har utelivsbransjen lagt merke til en bekymringsfull utvikling. De erfarer at det både er mer bruk av narkotika, men også tilfeller av kjøp og salg.

For om lag ett år siden tok utelivsbransjen kontakt med politiet og Trondheim kommune for å få i gang et samarbeid.

- Vi har ingen statistikk å vise til, men utelivsbransjen har opplevd at dette er et økende problem i Trondheim. Det er ikke ukjent for politiet at det har vært brukt og omsatt narkotika på utesteder. Det har vi sporadisk avdekket gjennom flere år. Da utelivet tok kontakt med oss, så tenkte både vi og kommunen at det var et kjempeflott initiativ, sier stasjonssjef Arve Nordtvedt ved Sentrum politistasjon.

- Det har eskalert litt. Det er ikke like stort som i Oslo, men vi ønsker å sette en stopper før det tar av, understreker Lise Fjelly-Johnsen ved Tag restaurant.

foto
Lise Fjelly-Johnsen, eier og driver av Tag restaurant, forteller at hennes ansatte var svært positive til kurset som ble holdt av politiet. Her lærte de å gjenkjenne personer som er påvirket av narkotika.

Ny logo og motto

Det nye samarbeidet har blant annet endt opp i kampanjen SNOK som står for Stopp narkotika OK. Stickers, buttons, ølbrikker og en Facebook-gruppe er blant tiltakene som skal føre til oppmerksomhet.

Erling Strengen, medeier i Bar Circus og Diskoteket, oppfordrer også gjestene til å bidra i kampen mot narkotika.

- Man skal si fra, bry seg og ta et standpunkt. Ikke vær likegyldig. Blir du tilbudt stoff til og fra byen eller på et utested, så må du ringe politiet, sier han.

Prosjektgruppa består av sju representanter fra bransjen, to fra politiet og to fra kommunen. De har det siste året jobbet med ulike tiltak.

DEBATTINNLEGG: I Trondheim bør utestedene få lov til å skjenke alkohol lenger

foto
Erling Strengen, medeier av Bar Circus og Diskoteket, mener alle må ta et standpunkt. Han oppfordrer alle som blir tilbudt narkotika om å si fra til politiet.

Kurset 100 ansatte

I mai ble det gjennomført kurs av om lag 100 medarbeidere i utelivsbransjen.

- De lærer hva som er symptomene på narkotikamisbruk og de blir oppfordret til å ringe politiet dersom de oppdager slike personer. Politiet ønsker også å øremerke ressurser til dette, både gjennom sivile og uniformerte patruljer som besøker utestedene i helga, forklarer Nordtvedt.

Hilde Ringard, juridisk rådgiver ved Eierskapsenheten i Trondheim kommune, sier at det kan bli aktuelt å gi skjenkekontrollørene kursing i hvordan de skal gjenkjenne narkotikamisbruk på utestedene. Kompetansesenter rus Midt-Norge (Korus) har gitt 100 000 kroner i støtte til prosjektet.

Ordfører Rita Ottervik understreker at det har vært et nært samarbeid mellom politiet, utelivsbransjen og kommunen i flere år.

- Dette er en samfunnsutfordring og vi har felles interesser i å få gjort noe med dette. Vi har ingen sjanse til å klare dette uten et samarbeid, sier hun.

foto
Arve Nordtvedt, stasjonssjef ved Sentrum politistasjon (midten). Rita Ottervik, ordfører i Trondheim kommune, og Lise Fjelly-Johnsen, eier og driver av Tag restaurant, tror det vil være effektivt å ha avskrekkende ølbrikker på utestedene.

Ti utesteder i prosjektet

Foreløpig har følgende utesteder blitt med i prosjektet: Tag restaurant, The Mint, Wildside, Bar Circus, Diskoteket, Studio 26, Barmuda, Fire Fine, Downtown og Lille London.

Stasjonssjef Nordtvedt forteller at narkotikaen som blir brukt eller omsatt på utesteder gjerne er sentralstimulerende stoff.

- Kokain, ecstasy og amfetamin er narkotiske stoffer som ofte brukes i forbindelse med fester i helgene. Det er et litt annet rusmisbruk enn det vi tradisjonelt har med å gjøre i ukedagene, forklarer han.

Ved å bruke sosiale medier og diverse reklamemateriell ønsker man å synliggjøre prosjektet på en litt annen måte enn man vanligvis ville gjort.

- Vi håper at det blir status å ha disse ølbrikkene. Målet er å få med alle restaurantene og utestedene på dette. Da skal folk kunne føle seg trygge når de går ut på byen, sier Even Ytterhus, SLT-koordinator (Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) i Trondheim kommune.

- Målgruppen er ungdom og vi tenkte på hvordan vi kunne nå dem enklest mulig. Vi ønsket å fenge med en synlig logo, sier Ringard i kommunen.

Les hva trondheimspolitikerne mener om dagens skjenkeregler, og hvordan de nye reglene bør være

Vil stanse salg med ølbrikker

- Jeg fikk en snap (melding på mobilappen Snapchat, journ.anm.) i helga med bilde av ølbrikken og hvor det sto: «Det er i gang». Det synes jeg var artig, sier Ytterhus, som tror materialet kan ha avskrekkende effekt.

- De som vurderer å selge tenker seg kanskje om når de ser alle ølbrikkene med SNOK på, legger han til.

- Vi håper at dette kan øke risikoen for å bli oppdaget. Det skal ikke føles trygt å selge narkotika på utesteder her. En bieffekt av denne satsingen kan være at det blir mindre av seksuallovbrudd som kan skje i forbindelse med utelivet, poengterer Nordtvedt.

- Å bli dømt for narkotikabruk er ikke noe å ha på cv-en med tanke på videre yrkeskarriere. Det er kanskje mer avskrekkende enn selve reaksjonen, tror ordfører Ottervik.

foto
Klistremerker og ølbrikker er blant tiltakene som skal gjøre gjestene mer bevisst på at utestedene i Trondheim ikke tolerer narkotikabruk.

Varm mottakelse på utestedene

De tre aktørene forteller om et unikt samarbeid, og tiden hvor man vegret seg for å ringe politiet er forbi.

- Vi opplever bare gode tilbakemeldinger fra bransjen selv og gjestene på utestedene. Det har skjedd en betydelig forandring. Vi blir hilset velkommen, og ikke møtt med skepsis, sier Nordtvedt.

Utelivsbransjen er nøye på å understreke at dette er en langsiktig satsing.

- Dette er ikke en tidsbestemt kampanje som varer noen helger og så er det fritt frem. Her skal det være et langt løp, sier Fjelly-Johnsen ved Tag restaurant.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.