- Ryktet om folkekirkens død er betydelig overdrevet. Det er ikke sant at kirker står tomme – i påsken som ellers i året, det er ikke sant at kirken med nødvendighetens seiglivede kraft er på vei mot en langsom avvikling. Det er ikke sant at samfunnet er blitt gjennomsekularisert, der tro er noe fremmed, sa lederen av Kirkerådet.

- Kirken må være låvedøråpen

Kirkerådslederen viet en sentral del av talen til folkekirken. – Folkekirken er ikke først og fremst kvantitet og statistikker, den er teologisk begrunnet. Den består av alle døpte – og det er et ufravikelig prinsipp. Vi skal være en bred folkekirke, kirken må være låvedøråpen! Og denne låvedøråpne kirken har et budskap som borer i dypet.

Folkekirken er ikke intetsigende. Det kan den aldri bli. Kirken handler om to ting: Gud og folk. Derfor forkynner vi evangeliet og engasjerer oss i samfunnet. Det er ingen motsetning her. Vi skal som kirke ikke velge mellom å være åndelig og ta ansvaret for å være bærer av en lang tradisjon, og det å være opptatt av menneskers liv og vilkårene for dette. Samfunnsoppdraget springer rett ut av evangeliet, sa Gunleiksrud Raaum.

foto
Bekymret. - Det som bekymrer meg mest er nedgangen i dåpstallene, sa Kristin Gunleiksrud Raaum, leder i Kirkerådet, i sin åpningstale onsdag. Foto: Kirkemøtet

Bekymret for nedgangen i dåpstall

Hun viste samtidig til at kirken har statistikker med synkende tall i både medlemsandel og kirkelige handlinger.

- Det som bekymrer meg mest, er nedgang i dåpstallene. Vi må fortsette jobben med å forstå hva det handler om. Men det er mange som behøver glimt av Gud, og som søker til kirken. Som trenger mer himmel på jorda. Vi er ikke en kirke på defensiven, fordi budskapet er offensivt og frigjørende. Utviklingen for kirken er derfor ikke gitt. Den skapes i mediebildet. Og den skapes av oss. Kirken er forpliktet til å fortelle om Jesus. Om hans åpenhet mot mennesker, framholdt Raaum, som poengterte at «derfor har vi en trassig tro, derfor holder vi lyset tent.»

- Den kirke som ikke vil ha endring, har gitt opp

- Vi må tro på vår egen fortelling – og denne troen må stadig fornyes. Den kirke som ikke vil endring, har gitt opp, sa kirkerådslederen.

Hun hadde en spesiell hilsen til politikerne:- Til alle politikere som måtte lytte vil jeg gjerne si: Kirke er en rimelig måte å bygge trygge lokalsamfunn på. Og mer enn det, å satse på aktive tros- og livssynssamfunn er å bidra til trygge, transparente lokalsamfunn. Det ligger i religioner og livssyns vesen at vi stiller opp for hverandre, som sa hun var «generelt optimistisk på vegne av Den norske kirke.»

- Fremtidens kirke skjer ikke av seg selv

- Men fremtidens kirke skjer ikke av seg selv. Den skapes gjennom strategi. Handlinger og vedtak. Men fremfor alt skapes den ved lokal tilstedeværelse, sa Gunleiksrud Raaum, som understreket at Den norske kirke fortsatt en «en majoritetskirke.» Samtidig mente kirkerådslederen at «det er viktig at Den norske kirke er solidarisk og står sammen med andre tros- og livssynssamfunn, der vi kan.»

foto
Gospel. Gospelkoret Him var et populært innslag under Kirkemøtets åpning på Scandic Nidelven onsdag Foto: Kirkemøtet

Preses: – Kirken skal alltid bidra i samfunnsdebatten

Preses Helga Byfuglien sa i sin hilsen til Kirkemøtet at «Kirken skal alltid bidra i samfunnsdebatten gjennom etiske overveielser, med understreking av menneskeverdet og nestekjærligheten.»

- Kirken vil ikke la seg feie av banen av påstander om at den er politisk, er irrelevant eller har manglende rasjonell tilnærming til tilværelsen. De religiøse overveielsene er en vesentlig dimensjon ved livet – de bidrar med viktige perspektiv til meningsdannelse og livstolkning. Kirken skal aldri slutte å søke etter ny innsikt og dypere forståelse av hva det er å være Jesu etterfølgere i vår tid, sa preses.

Liturgihistorie under åpningsgudstjenesten

Kirkemøtet ble innledet med åpningsgudstjeneste i Nidarosdomen tidligere på ettermiddagen. Det skjedde med et lite stykke norsk liturgihistorie. For første gang ble en ny liturgi, godkjent av Kirkerådet for under en måned siden, tatt i bruk i en gudstjeneste. Blant kriteriene for den nye liturgiske musikken er at den skal være velegnet og skreddersydd for band!

Gospelkoret Him med band, som fikk spontan applaus mot slutten av gudstjenesten, fikk det til å svinge skikkelig i nasjonalhelligdommen.