Sterke krefter har ønsket at NTNU skal bygge ut enda mer på Kalvskinnet når universitetssenteret på Dragvoll legges ned.

Det ønsker ikke NTNUs styre. Rådet fra universitetet til Kunnskapsdepartementet er at utbyggingen bør skje i aksen vestover, mot Elgeseter gate og St. Olavs Hospital. NTNU er allerede er tungt til stede på Øya med blant annet lege- og sykepleierutdanning.

Forlater ikke Kalvskinnet

NTNU ønsker å beholde Vitenskapsmuseet på Kalvskinnet med formidlingsarealer og magasiner. Universitetet vil også opprettholde leieavtalene med E.C. Dahls Eiendom ut avtaleperioden. Det betyr at NTNU fortsatt vil ha store arealer og flere tusen studenter tilstede på Kalvskinnet. Det nye Teknologibygget er straks ferdig og nye og eldre rehabiliterte lokaler i Sukkerhus-kvartalet vil også snart være klare.  Noen leieavtaler på Kalvskinnet går 30 år frem i tid.

NTNU vil også å være til stede utenfor det konsentrerte campusområdet med arenaer som Dokkhuset, Studio Beta og andre.

Arbeidsplasser med ro

Etter forslag fra representant Helge Holden vedtok NTNU-styret å presisere behovet for arbeidsplasser som gir rom for konsentrasjon i det nye campus. Blant de ansatte har spørsmålet om åpent landskap lenge vært et hett tema.

Kvalitetsprogrammet for campusutbyggingen måtte tåle hard kritikk i styremøtet for å være for vagt og pompøst. Kvalitetsprogrammet er retningslinjene for hvordan et fremtidig campus bør være.

Problem 1: Elgeseter gate

Rektor Gunnar Bovim mener campusplanene er i samsvar med Trondheim kommunes målsetting om fortetting i sentrum. I innstillingen til styret pekte Bovim på at de største utfordringene for campusplanene er knyttet til krysningspunkter av Elgeseter gate og gode kollektivløsninger. En annen utfordring er inngrep i grøntområdet rundt Gløshaugen. Rektor mener tapte grøntarealer kan gjenskapes.

Planene om bygging av senteret for Kunst-, arkitekt- og musikkmiljøet (KAM) i området bak Studentersamfundet er usikre på grunn av grunnforholdene.

Vil ikke ha NTNU-bygg i parken

Faglig lokalisering i 2017

Etter at kvalitetsprogram og lokalisering er endelig bestemt, skal det utlyses en idékonkurranse som skal ende i en fysisk plan for et samlet campus. Planen skal lages i samarbeid med Trondheim kommune og inkludere et program for involvering av ansatte, studenter, naboer, næringslivet og andre.

I 2017 skal NTNU lage en plan for den hvor fagene skal lokaliseres. Neste steg blir programmering av rombehov og funksjoner.

De grønne feltene viser hvor det skal bygges.
Elgeseter gate er campusprosjektets største utfordring, mener rektor Gunnar Bovim. Foto: Leikny Havik Skjærseth, Adresseavisen
Aksel Tjora har kjempet for Kalvskinnet-utbgging. Foto: VEGARD EGGEN, Adresseavisen
Fredrik Shetelig er ansvarlig for Kvalitetsprogrammet som fikk kritikk for å være vag. Foto: Leikny Havik Skjærseth, Adresseavisen