11. januar offentliggjorde Olav Thon Stiftelsen årets mottakere av totalt 42 millioner kroner. Stiftelsen gir årlig penger till medisinsk og naturvitenskapelig forskning og fremragende undervisning.

Den finske professoren Riitta Hari tildeles årets internasjonale forskningspris på fem millioner kroner for sin forskning på hjernen.

Prisene fra Olav Thon Stiftelsen deles ut for fjerde året på rad, og stiftelsen har med årets priser bidratt med 130 millioner kroner forskning og undervisning.

Hovedpris til hjerneforsker

Olav Thon, styreformann i stiftelsen, og professor Ole Petter Ottersen, leder for stiftelsens fagråd, annonserte årets priser på Hotel Bristol i Oslo.– Riitta Hari er en veldig verdig vinner av årets internasjonale forskningspris. Hun er en svært anerkjent forsker innen studier av menneskehjernen og har stått bak flere gjennombrudd på dette feltet, sier Olav Thon.

Professor emerita Riitta Hari avla den medisinske doktorgraden ved Universitetet i Helsinki i 1980. Hun har arbeidet ved Aalto-universitetet, der hun hadde stillingen som direktør for hjerneforskningsenheten, O. V. Lounasmaa-laboratoriet i tiden 1982–2016.

NTNU-forsker får ti millioner

Professor Trude Helene Flo ved NTNU mottar 10 millioner sammen med professor Maria Lerm, fra Universitetet i Linköping, Sverige.

Flo er professor i cellebiologi og nestleder ved SFF-Cemir, Senter for molekylær inflammasjonsforskning. Hennes forskning er forskning er sentrert rundt forholdet mellom celler i kroppens medfødte immunforsvar og mikrober.

Pengene skal brukes til å forske på utvikling av nye behandlingsstrategier for mykobakterielle sykdommer som tuberkulose.

- Denne tildelingen var veldig gledelig av flere grunner. Antibiotikaresistens er et problem som må tas på alvor. Uskyldige infeksjoner kan bli farlige og vi mister beskyttelse mot infeksjon i situasjoner der dette er ekstremt viktig, som under operasjoner og i kreftbehandling, sier professor Trude Helen Flo.

Støtten går til et prosjekt der målet er å forbedre tuberkulosebehandlingen. Både ved leting etter ny antibiotika og gjennom å utvikle en behandling som kan styrke immunforsvaret og brukes sammen med antibiotika for å oppnå bedre effekt.​

Disse får penger

Støtte til nordisk forskningssamarbeid i medisin for 2018 tildeles følgende prosjekter:

1. Development of antibiotic resistance in bacterial biofilms (Utvikling av antibiotika resistens i bakteriell biofilm)

Ansvarlig: Professor Dan I. Andersson, Universitetet i Uppsala, Sverige.Partnere: Professor Hanne Ingmer, Universitetet i København, Danmark, professor Pål Jarle Johnsen, Universitetet i Tromsø, Norge.

Innvilget beløp: NOK 10 mill.2. Discovering new therapeutic targets and drugs to combat AMR tuberculosis: proteomics characterization and drug screening of mycobacterium – infected macrophages (Oppdagelse av nye terapeutiske mål og legemidler for å bekjempe AMR-tuberkulose: karakterisering ved hjelp av proteomikk og legemiddelscreening av makrofager infisert med mykobakterier)

Ansvarlig: Professor Trude Helene Flo, NTNU, Norge.Partnere: Ass. Professor Maria Lerm, Universitetet i Linköping, Sverige.

Innvilget beløp: NOK 10 mill. 3. Born in the twilight of antibiotics: fighting antimicrobial resistance in preterm infants (Født i antibiotikaens tusmørke: bekjempelse av antimikrobiell resistens hos premature barn).

Ansvarlig: Professor Fernanda Petersen, Universitetet i Oslo, Norge.Partnere: Professor Gorm Greisen, Universitetet i København, Danmark, professor Anders Håkansson, Universitetet i Lund, Sverige.

Innvilget beløp: NOK 10 mill.

Olav Thon Stiftelsen støtte til nasjonale studentrelaterte forskningsprosjekter for 2018 tildeles følgende:

1. Førsteamanuensis Marcos Danny Caballero, Fysisk institutt, Professor Anders Malthe-Sørenssen, Fysisk institutt, kontorsjef Sunniva Rose, Fysisk institutt, Universitetet i Oslo for prosjektet Student-drevet forskning for bedre realfagsutdanning.Prosjektet gis NOK 1,5 millioner over 3 år.

2. Professor Hilde Eide og professor II Anne Moen, Høyskolen i Sørøst-Norge for prosjektet Klinisk vurderingskompetanse – overføring av naturvitenskap til sykepleierens praksis.

Prosjektet gis NOK 1,5 millioner over 3 år.

3. Førsteamanuensis Steven Ray H. Wilson, Kjemisk institutt, professor Stefan Krauss, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo for prosjektet “Organ på chipkoblet til massespektrometri: Et effektivt verktøy for å utvikle og teste legemidler.

Prosjektet gis NOK 1,4 millioner over 3 år. Halv million til undervisereOlav Thon Stiftelsen annonserte også fem nasjonale priser for fremragende undervisning, som gikk til to professorer ved Universitetet i Bergen og tre ved Universitetet i Oslo. Vinnerne får 500 000 kroner hver.

Stiftelsen støtter også tre nordiske forskningssamarbeid i medisin, med til sammen 30 millioner kroner.

I tillegg får tre nasjonale studentrelaterte forskningsprosjekter til sammen 4,4 millioner kroner over tre år.

Olav Thon Stiftelsens nasjonale priser for fremragende undervisning 2018 tildeles:

1. Professor Karl Inne Ugland, Institutt for biovitenskap, Universitetet i Oslo2. Professor Atle Rotevatn, Institutt for geovitenskap, Universitetet i Bergen3. Professor Morten Hjorth-Jensen, Fysisk institutt, Universitetet i Oslo4. Professor Helge Drange, Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen5. Professor Tone Bratteteig, Institutt for informatikk, Universitetet i OsloAlle gis en pris på NOK 500 000,- hver.