Før regjeringspartiene kan komme tilbake med mer forsvarspenger allerede på neste års statsbudsjett, sier Arbeiderpartiet nei til å gi grønt lys for et forlik om hele langtidsplanen for Forsvaret, som har en horisont på 20 år.

Regjeringspartiene har sagt seg villige til å skaffe mer penger.

– Vi er forberedt på å finne noen kroner, sa fraksjonsleder Øyvind Halleraker (H) tirsdag.

Etter det Adresseavisen blir fortalt, jobbet finanspolitikerne fra de fire samarbeidspartiene onsdag med å få lagt på plass en akseptabel ramme for dette.

Venstre, KrF og regjeringspartiene Høyre og Frp startet onsdag parallelt forhandlingene om hele statsbudsjettet for neste år.

På sidelinja

I utgangspunktet deltar alle partier, med unntak av SV, i dragkampen om Forsvarets langtidsplan. Men i realiteten er det bare Arbeiderpartiet og regjeringsfraksjonen som nå sitter i konkrete forhandlinger om langtidsplanen.

- Vi har ikke brutt noen forhandlinger og vil gjerne være med på et forlik. Men i et forlik må man legge til grunn at alle skal få sette sitt preg, sier Sps parlamentariske leder Marit Arnstad.

Arbeiderpartiet har blant annet krevd «betydelig større investeringer til Hæren allerede neste år». Sp vil også ha mer til Hæren, men vil også ha garantier for at HV-styrken ikke slippes under 45 000 mann.

Enige om overvåkningsfly

Regjeringspartiene og Arbeiderpartiet er enige om at de store investeringene i kampfly, ubåter og maritime overvåkingsfly må gå etter planen.

Mens man venter på økt ramme fra finansfraksjonen, går de mer detaljerte i forhandlingene i komiteen etter det Adresseavisen forstår blant annet på hvorvidt – og på hvilken måte – Kystjegerne skal overleve.

Et annet tema sentralt tema er flytting av Bell-helikoptre fra Nord-Norge til Rygge.

«Bonus»

En rekke av partiene på Stortinget vil skjerme Forsvarets musikk for et kutt i størrelsesorden 50 til 70 millioner kroner, noe som vil gjøre det mulig å beholde Luftforsvarets musikkorps i Trondheim og Marinemusikken i Horten.

Allerede i høringene ble det fra flere hold lansert en løsning der Kulturdepartementet tok økonomisk ansvar for korpsene.

Dette blir av kilder i Kulturdepartementet avvist som metode for å berge korpsene. Heller ikke Arbeiderpartiet skal være begeistret for en slik løsning.

- 70 millioner kroner er veldig mye for et kulturbudsjett. Selve begrunnelsen for Forsvarets musikk ligger jo nettopp i tilknytningen til Forsvaret, påpeker en kilde overfor Adresseavisen.

Flere fremholder at det «er mange hjerter som nå banker for korpsene», og en løsning blir en «hyggelig bonus».

- Økes ramme, er det mange som gjerne vil redde korpsene. Men trykket i denne saken må komme fra Arbeiderpartiet. Bare Arbeiderpartiet kan redde korpsene nå, skisserer en kilde.

Komiteen har frist til fredag med å levere sin innstilling om Forsvarets langtidsplan, men flere kilder fremholder at man kan jobbe videre til tirsdag.