De ekstremt høye nivåene av Paralytic Shellfish Poisoning, PSP, gjør at det kan være dødelig å spise blåskjell som inneholder giften.

Prøver tatt i fjorden ved Rissa og inne i Beistadfjorden mandag 8. mai viste PSP langt over faregrensen. Nye prøver tatt i Rissa og Inderøy 12. og 15. mai viste at PSP-nivået har økt betraktelig, og det ligger nå minst 50 ganger høyere enn faregrensen. Det vil si at ubetydelige mengder skjell kan være livstruende, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Ingen kjent med forgiftning

Mattilsynet er foreløpig ikke kjent med tilfeller der noen skal ha blitt syke etter å ha spist skjell fra Trondheimsfjorden, skriver Fosna-Folket.

Magne Hoem i blåskjellbedriften Snadder og Snaskum i Rissa forteller at de høye giftnivåene foreløpig ikke får store konsekvenser for dem. Han sier til Fosna-Folket at blåskjellene som er i handel er kontrollert.

Det blir varslet på Matportalen.no når skjellene i Trondheimsfjorden er spiselige igjen. Portalen oppdateres hver fredag.

Symptomer etter 30 min.

Dersom man blir forgiftet av PSP, kan symptomene merkes etter rundt 30 minutter. Men inkubasjonstiden er avhengig av toksinnivået, og det kan ta lengre tid.

Ifølge Mattilsynet er de første symptomer nummenhet i lepper og i munnen, og følelsene sprer seg til ansiktet og nakken. Ofte oppleves prikkende følelse i fingre og tær, samt hodepine og svimmelhet. Man føler seg slapp og «svevende», og får utydelig tale. Det er vanlig med nedsatt motorisk evne, og etter hvert utvikles problemer med respirasjonen. Under alvorlige forgiftninger opptrer muskulære lammelser.

Mattilsynet anbefaler at man kontakter lege dersom man får disse symptomene etter å ha spist skjell.

Snegler, krabbe og hummer

PSP-forgiftninger skyldes alger som kommer i vannmassene tidlig på våren. Blåskjell er særlig kjent som den viktigste kilden for PSP-forgiftninger. Men giften kan også påvises i snegler, krabbe og hummer.