Fraværsgrensa på ti prosent i videregående skole har vært vellykket og fått ned fraværet i skolen, slår Frp-representantene Elin Marie Andreassen og Sivert Bjørnstad fast. Nå vil de ha en prøveordning med samme grense i ungdomsskolen i Trondheim.

Bjørnstad sier til Adresseavisen at han ikke vet hvor stort fraværet er i ungdomsskolen.

- Men rektor og lærere sier de mangler verktøy for å håndtere utfordringen med fraværet. Det er enklere å drive god undervisning når alle elevene er der, sier Bjørnstad. Han ser for seg en blåkopi av fraværsregelen i videregående skole.

LES OGSÅ KRONIKKEN: Fraværsgrensa tvinger skulkerne på skolen

God effekt i videregående

- Fraværsgrensa i videregående skole har hatt utrolig god effekt, fortsetter han og viser til at både times- og dagsfraværet er redusert med over 40 prosent etter at regelen ble innført for den videregående skolen. I hvert enkelt fag er det en grense på ti prosent for udokumentert fravær. Ordningen ble vedtatt av Stortinget og innført fra skoleåret 2016/2017.

I en interpellasjon kommer de to fremskrittsparti-representantene med et forslag om å innføre en prøveordning med fraværsgrense fra skoleåret 2018/2019 i ungdomsskolen i Trondheim.

- Vi håper interpellasjonen kommer opp i bystyret førstkommende torsdag, sier Sivert Bjørnstad.

LES OGSÅ DETTE DEBATTINNLEGGET: Noen påsto at det kom til å føre til en «dropout-garanti», de tok kraftig feil

Spør ordføreren

«Det å stille krav til elever er ikke å underminere ungdommen, det er å ta dem på alvor. Siden innføringen av fraværsgrensen i videregående opplæring kan mange fylker vise til gode resultater.» skriver Frp-representantene som begrunnelse for forslaget sitt.

«Mange andre fylker kan vise til lignende tall, og særlig gledelig er det at nedgangen i fravær er størst blant yrkesfagelever.» skriver de to representantene videre.

I den samme interpellasjonen spør de to om ordføreren er enig i at fraværsgrensa har vært et gode for elevene og læringsmiljøet i videregående opplæring og om ordføreren vil prøve ut en tilsvarende ordning for kommunens ungdomsskoleelever.

Vil ha samarbeid med NTNU

Bystyrerepresentantene fra Fremskrittspartiet mener Trondheim er en bra plass å prøve ut en slik regel.

- Det er nær det gode pedagogiske miljøet på NTNU. De kan følge forsøket tett og få svar på om det har effekt, sier Bjørnstad om hvorfor akkurat Trondheim skal innføre en slik regel. Dersom prøveordningen i Trondheim er vellykket, kan det være naturlig å gjøre det til en nasjonal regel.

- Men det er best om kommunene vedtar det selv, sier han. Bjørnstad er også stortingsrepresentant. Dersom han ikke får flertall for forslaget i bystyret i Trondheim, kan det bli aktuelt å ta det opp i Stortinget i stedet. Men han håper å få det prøvd det ut først i hjemkommunen.

- Tror du det er mulig å få det til så kort tid før det nye skoleåret begynner i august?

- Forhåpentligvis er det ikke for sent. Det kan ikke være så rigid og byråkratisk at vi ikke kan få det til. Eventuelt bør det være mulig å innføre prøveordningen fra årsskiftet.