Theisendammen og Baklidammen i Bymarka i Trondheim skal tømmes for vann i september.

Dammene har luker for bunntapping som ikke lar seg manøvrere som de skal. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) krever at lukene skal være i orden, forteller prosjektleder Håkon Pedersen i Trondheim kommune.

- Vi har krav om årlige tilsyn for å etterleve damsikkerhetsforskriften. Det ligger mye bebyggelse rett nedstrøms for disse dammene. Hvis noe skulle skje, for eksempel ved en sprekk i en dam, må det være mulig å gjennomføre en beredskapsmessig nedtapping, sier Pedersen.

–Ekstrabelastning på faunaen

Planen er å tappe ned Theisendammen og Baklidammen med oppstart rundt 15. september. Pedersen antar at arbeidet vil ta mellom tre og fire uker til sammen. Theisendammen er først ut, og fylles opp med vann fra Baklidammen når lukene er reparert.

Godt med vann: Theisendammen fotografert i sommer. Nå skal den tappes ned i september.

Vannene er fra før fisketomme, etter rotenonbehandlingen høsten 2016.

Fisken som står i de tilliggende bekkene blir ikke rammet. Men beverne som bor i og rundt Theisendammen vil kjenne tiltaket på kroppen.

- Det blir en ekstrabelastning på faunaen i denne perioden. Vi regner ikke med så store skader og vi vil ha en minstevannføring gjennom dammene. Beverhyttene blir tørrlagt en periode, men vi prøver å gjøre det så skånsomt som mulig. Det er ingen garantier, men vi forventer at beverne klarer seg. Dammen har også vært tappet ned tidligere, sier Pedersen.

38 år siden: Det var ørken i Bymarka, enn så lenge; Baklidammen var tømt og det gikk an å spasere på bunnen. Vakkert var det ikke akkurat, men reparasjoner måtte til. Og etterpå sørget naturen for påfyll. Adresseavisen 5/11 1979.

- Valg av periode er tilrettelagt for å gjøre belastningene minst mulig, slik at normal vannstand er tilbake i god tid før vinteren og før eventuelt is legger seg. Slik tar vi best mulig hensyn til beveren og opplagring av vintermat, sier naturforvalter Haldor Sesseng i Miljøenheten i Trondheim kommune.

Lukesystem: Dammene i Bymarka har luker for bunntapping. De fungerer ikke som de skal i Baklidammen og Theisendammen. Derfor tappes vannene ned i september.

– Baklidammen ble nedtappet i 2004. Da ble det laget fangdammer. Planen er lage lignende dammer nå, der det plasseres pumper for å pumpe vannet forbi dammen og til bekken nedstrøms. Slik opprettholder vi et visst vann-nivå, men nedtappingen blir allikevel nokså omfattende.

Tomt: Baklidammen nedtappet i 2004. Det ble laget såkalte fangdammer den gangen, og planen er å gjøre det samme nå, opplyser Håkon Pedersen i Trondheim kommune.

Bevermøte

Forrige uke gikk Ingrid Hellandsjø tur rundt Theisendammen, og oppdaget fem bevere som svømte i vannkanten – tre helt nære og to til et lite stykke unna.

- Det var kjempeartig å være så nære, den ene kom svømmende og nærmest luktet på tåa mi. Jeg har sett etter dem på tur tidligere også, men jeg trodde ikke jeg ville få komme meg så nærme. Det var kjempeartig og spesielt, forteller Hellandsjø.

Ingrid Hellandsjø.

Hellandsjø forklarer at hun oppdaget dem fra stien, og selv om hun filmet dem i flere minutter veldig nært, ble ikke dyrene skremt av den grunn.

Adresseavisen har skrevet flere saker om beverkolonien i Theisendammen tidligere.

- Det finnes cirka 60 individer i Trondheim kommune. Det er snakk om 15–17 ulike kolonier med et snitt på fire dyr per koloni, uttalte naturforvalter i Trondheim kommune Morten Haugen til Adresseavisen i november.

Den norske beveren ble nesten totalt utryddet på slutten av 1800-tallet. På 80-tallet ble det satt ut bever i Bymarka og nå er bestanden nesten nøyaktig lik målsettingen i den politisk vedtatte forvaltningsplanen.