I forbindelse med bygging av ny E6 fra Tiller til Melhus skal det settes opp en spuntvegg ved Hårstad i neste uke. Statens vegvesen har i den forbindelse sendt ut støyvarsel til naboene.

Støy i fire netter

- Fremkommelighet og sikkerhet er viktig, så derfor må vi gjøre dette på natten. Spuntingen vil foregå fra mandag kveld og fire netter fremover. E6 vil da bli stengt i ett kjørefelt med manuell dirigering, forteller byggeleder Svein Soknes i Statens vegvesen.

- Hvordan vil dette påvirke naboene?

- De vil nok kjenne vibreringer i bakken og høre en del maskinstøy. De aller nærmeste naboene har vi allerede kontaktet og tilbydd alternativ overnatting.

Støy også i helga

Det har tidligere vært en undergang på stedet. I forbindelse med ny E6 skal det bygges en ny gang- og sykkelbru. Spuntarbeidet er en del av forberedelsene til å legge om E6 i byggefasen, samt gjøre plass til den nye gang- og sykkelbrua.

- Allerede til helgen vil vi lage en steinfylling i samme område. Så det blir en del støy i forbindelse med dette på dagtid i helga, forklarer Soknes.

Omleggingen er bare en av mange som står for døra i forbindelse med gigantprosjektet nye E6 Tiller -Melhus.

- Vi har allerede gjort arbeider som har krevd omlegginger. Dette vil det bli massevis av fremover. Det må folk være forberedt på, sier byggelederen.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.