– Flere barn i familier med dårlig råd får nå tilbud om gratis barnehageplass. Det betyr at flere barn får mulighet til å delta i fellesskapet, samtidig som foreldrene får mulighet til å delta i arbeidslivet. Det er bra for både barna og foreldrene, sa Grande da partiet lørdag var samlet til landsstyremøte i Bergen.

– Gratis kjernetid er et virkningsfullt tiltak for å forebygge fattigdom og utenforskap. Derfor har Venstre prioritert dette tiltaket i budsjettene de siste årene, sa hun.

For å få rett til gratis barnehage, må en families inntekt ikke overstige 533 500 kroner per år. Vedtaket trer i kraft 1. august. I dag gis tilbudet til familier som har en samlet inntekt på under 450 000 kroner.

Venstres landsstyremøte markerer samtidig oppstarten på partiets valgkamp fram mot kommunevalget neste høst. I 2019 satser partiet på å stille med lister i minst 266 kommuner, en ørliten økning fra forrige kommunevalg. Da hadde Venstre lister i 317 kommuner, som tilsvarer 265 kommuner med dagens kommunestruktur.