Undersøkelsene til Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) viser at det ikke er registrert forsøke på å logge seg inn i saksbehandlingssystemet mens Sandberg var på ferie i Iran sammen med kjæresten Bahareh Letnes.

Det framkommer i et svar statsminister Erna Solberg (H) har gitt på spørsmål fra Une Bastholm i Miljøpartiet De Grønne (MDG) om hvilken kunnskap Solberg hadde om Sandbergs forhold til Letnes og Iran.

Sandberg måtte trekke seg som fiskeriminister da det etter hvert kom fram svært belastende informasjon om brudd på regjeringens sikkerhetsrutiner. Han har spesielt blitt kritisert for å ha hatt med seg tjenestetelefonen til Iran – uten å varsle statsministeren på forhånd om verken reisen eller om at han hadde med seg telefonen.

Sa han hadde lånetelefon

Det samme skjedde da Sandberg var på tjenestereise i Kina i vår. Statsråden tok med seg telefonen uten å varsle noen om det, men hans departement rapporterte til Statsministerens kontor at Sandberg hadde med seg lånetelefon.

– Informasjonen viste seg ikke å stemme. Som redegjort for (…) rapporterte verken statsråden eller andre i departementet som i løpet av reisen fikk kjennskap til at telefonen var med, til sikkerhetsansvarlige i departementet slik departementets retningslinjer tilsier, skriver statsministeren.

Justisdepartementets oversikt fra departementene over mobilbruk i høyrisikoland inneholder ingen andre eksempler som er like alvorlige som Sandbergs tilfelle, framkommer det i Solbergs svar til Bastholm.

Ikke data på telefonen

Politiets sikkerhetstjeneste tok hånd om Sandbergs telefon idet han kom tilbake til Norge, og de har den fortsatt for å undersøke om iranske myndigheter kan ha brutt seg inn i den. PST-sjef Benedicte Bjørnland har langt på vei avdramatisert de sikkerhetsmessige konsekvensene av at telefonen ble tatt med til Iran.

– Men meg bekjent er ikke dette en telefon som har vært bærer av sikkerhetsgradert informasjon. Så det som er grunnleggende nasjonale interesser, det har ikke befunnet seg på den telefonen, sier hun.

DSS har på sin side ikke funnet spor av misbruk i form av innlogginger under Iran-oppholdet. Departementet understreker på sin side at det ikke var lagret data fra saksbehandlingssystemet lokalt på telefonen. Da Sandberg var i Kina, var saksbehandlingssystemet ikke installert på telefonen.

foto
Per Sandberg og Bahareh Letnes var i Iran i sommer. Sandberg tok med seg jobbtelefonen. Foto: NTB SCANPIX