Tilbakegangen for Fremskrittspartiet i målingen Norstat har utført for NRK er riktignok beskjeden; 0,4 prosentpoeng er godt innenfor feilmarginen på 1-3,4 prosentpoeng.

Håper å mobilisere

– Her er det en flat utvikling, så det virker som om vi holder på de velgerne vi hadde før sommeren, sier Ketil Solvik i Frp til kanalen. Han påpeker også at partiet har overrasket før.

– Vi ser at ved valget i 2017 gjorde vi mange meningsmålinger til skamme og fikk et bedre valgresultat enn de aller fleste spådde. Jeg tar sikte på at vi klarer å mobilisere også neste gang folk går til urnene.

Høyre går marginalt tilbake og faller 0,1 til 27,5 prosent og beholder dermed posisjonen som landets største parti. Regjeringspartner Venstre faller under sperregrensen og går tilbake 0,6 til 3,5 prosent. KrF går så vidt fram – 0,2 prosentpoeng – og havner rett på sperregrensen på 4 prosent.

Flertall med Rødt

Ap går fram like lite som Frp går tilbake og ligger på 23,8 prosent. Sp øker med 0,8 prosentpoeng til en oppslutning på 11,8 prosent. SV er det partiet som beveger seg mest og faller 1,4 prosentpoeng til 6,1.

Med støtte fra Rødt, som ligger godt over sperregrensen med en fremgang på 0,8 til 5,3 prosent, ville de rødgrønne fått flertall på Stortinget. Resultatet, som er det beste for Rødt noensinne på denne målingen, ville gitt partiet ti mandater.

MDG står stille på 3,4 prosent. Målingen er tatt opp mellom tirsdag og søndag sist uke, det vil si etter at Sandberg-saken begynte å rulle, men før han gikk av som fiskeriminister og Frp-nestleder.