Bystyresekretariatet i Trondheim arrangerer tidligstemming på Rådhuset fra første virkedag etter 1. Juli, altså mandag. Den offisielle forhåndsstemmingen starter fra 10. august, da også på Folkebiblioteket. Men ikke mange trondheimsborgere benytter seg av muligheten til å stemme i tiden før en måned før valgdagen 11. september.

- I tidligstemmingsperioden pleier vi sjeldent å ta imot mer enn 100 velgere totalt, og ofte er det ikke mer enn én eller to som dukker opp på selve åpningsdagen, sier Knut Ole Bleke, som er formannskapssekretær bystyresekretariatet.

Da Adresseavisen snakket med Bleke i tretiden mandag, en halvtime før rådhusets stengetid, kunne han bekrefte at bare to velgere har dukket opp på valgurnenes åpningsdag.

Tidligstemmingen følger rådhusets ordinære åpningstider, hverdager fra 08.00 til 15.30.