Tirsdag ble driftsselskapet bak de to restaurantene og puben, Bryggen Gastronomi, slått konkurs i Sør-Trøndelag tingrett. Den kjente restaurantdriveren Trond Kolstad driver restaurantene Bryggen Asian Cooking og Sabor Tapas & Grill og puben Den Gode Nabo.

Tirsdag sa Kolstad at han ville anke avgjørelsen om konkurs inn for lagmannsretten. Derfor valgte bostyret å la restaurantene og puben holde åpent tirsdag kveld.

Men onsdag ettermiddag stengte bostyret de tre lokalene på Bakklandet, forteller advokat Terje Aas i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig som er oppnevnt til bostyrer.

- Vi stenger alle tre stedene, fordi det ikke ble noen anke. Vi setter i gang med å stenge og si opp ansatte, og starte bobehandling, sier Aas.

30-35 årsverk sies opp

Ifølge Kolstad utgjør de ansatte som sies opp 30-35 årsverk ved de to restaurantene og puben.

- Vi skal ha møte med de ansatte i morgen (torsdag, journ.anm.) hvor vi orienterer dem om lønnsgarantien, sier Aas.

Han kan foreløpig ikke si hvor store lønnskrav og hvor mye feriepenger de ansatte har til gode.

Fra lønnsgarantiordningen kan ansatte kreve lønn for maksimalt seks måneder og feriepenger opptjent samme år som konkursen og året før.

Skylder 1,5 mill. i mva

Det var Skatt Midt-Norge som begjærte Bryggen Gastronomi konkurs. Ifølge Kolstad er kravet fra skattemyndighetene på 1,5 millioner kroner og gjelder merverdiavgift. Kravet består av terminbeløpet som forfalt 15. oktober, som er på cirka 600 000 kroner. I tillegg består det av en tidligere termin selskapet ikke har betalt.

Onsdag ettermiddag kunne ikke bostyrer si hvor stor gjeld Bryggen Gastronomi har.

- Jeg kan ikke si hvor stor gjelden er. Vi får se etter hvert som kravene kommer inn når kreditorene melder seg, sier Aas.

Han forteller at selskapets bankforbindelse, Nordea Bank, har pant i boet som overstiger verdiene som er der.

- Det som er av varelager og løsøre vil bli abandonert. Vi vil oppheve konkursbeslaget fordi varelageret ikke har noen verdi for boet, sier Aas.

Abandonering betyr at konkursboet oppgir beslaget av verdier som varelager og eiendom og gir det til panthaver.

I samme bygg

Kolstad startet Bryggen Asian Cooking i 2008, og Sabor Tapas & Grill i 2011. Den Gode Nabo har hatt åpent siden 1990-tallet. Alle holder til i bygget Øvre Bakklandet 66 ved Gamle Bybro. Kolstad er medeier i selskapet Bakklandet Eiendom, som leier ut restaurant- og publokalene.

Bryggen Gastronomi har ikke levert regnskap for fjoråret til Brønnøysundregistrene, selv om fristen har gått ut. Det siste offentlige regnskapet er derfor fra 2013. Omsetningen var da 31,1 millioner kroner. Overskuddet før skatt var på 53 300 kroner.

Kolstad driver også selskapet Bryggen Gourmet, som lager sushi som selges i Rema 1000- og Bunnpris-butikkene.