Torvet Restaurant, som driver Lille på hjørnet Kongens gate/Munkegata, er slått konkurs. Eieren Kristian Strand-Nustad gikk selv til Sør-Trøndelag tingrett og begjærte oppbud tirsdag.

- Vi har hatt et dårlig år i år. Vi er helt avhengige av sommersesongen på Torvet, og uteserveringen bærer driften. I sommer ga ikke den et løft som normalt, men en svikt på fire millioner i omsetning mot et normalår. Vi hadde ikke lagt inn i prognosene våre at vi skulle få den dårligste sommeren på 50 år, sier Strand-Nustad.

Han forteller også at leieavtalen med Residencekvartalet uansett går ut ved utgangen av september.

Tre konkurser

Foruten Torvet Restaurant, driftsselskapet til Lille, er ytterligere to av Strand-Nustads selskaper slått konkurs i tirsdag, etter at eieren begjærte oppbud. De to selskapene er Brukbar og Torvet Restaurantdrift. Sistnevnte er eierselskapet til Brukbar og Torvet Restaurant.

I tillegg til Lille, driver Strand-Nustad utestedet Brukbar/Blæst på Solsiden. Det eier han alene.

Bostyrer i de tre konkursene, advokat Stein Knut Tonning i Arntzen de Besche Advokatfirma, bekrefter at bakgrunnen for konkursåpningene er at de tre selskapene er insolvente. Det betyr at eier ikke greier å betale regningene, og at eiendelene i selskapene ikke dekker gjelden.

Sies opp

Ifølge bostyrer er det 28 ansatte på Lille, som nå blir sagt opp.

- I lavsesong nå er det 12-13 årsverk. Vi er godt i gang med å få dem over i nye jobber, sier Strand-Nustad.

Bostyrer har bestemt at driften i de tre selskapene ikke skal videreføres. Ifølge Tonning vil han som vanlig bistå arbeidstakerne med å fremme krav overfor Nav Lønnsgaranti.

Solsiden åpen som før

Strand-Nustad påpeker at de tre konkursene ikke får noen betydning for Brukbar/Blæst på Solsiden.

- Brukbar Solsiden går veldig bra. Vi styrer mot et godt resultat. Brukbar Solsiden har vært med på å tilføre kapital til de øvrige restaurantene. Vi har brukt både lån og likviditet fra andre selskaper i systemet for å få endene til å møtes i Torvet Restaurant, sier Strand-Nustad.

Ifølge Strand-Nustad har det ikke vært aktivitet i selskapet Brukbar etter at utestedet i fjor høst flyttet fra Arbeiderforeningen og tok over Blæst på Solsiden.

- Brukbar Solsiden tok over forpliktelsene og de ansatte 1. oktober i fjor, sier Strand-Nustad.

Begjært konkurs tidligere

Skattemyndighetene har flere ganger tidligere begjært Strand-Nustads selskaper konkurs, uten at de er slått konkurs. De hadde også nå begjært konkurs i Torvet Restaurant.

- Vi har jobbet og tilført kapital til selskapene. Vi har jobbet steinhardt i fem år, og har ryddet opp i masse og sørget for å få ting på stell. Det som var utslagsgivende for oppbudet nå var situasjonen etter det dårlige sommerværet, sier Strand-Nustad.

Ifølge bostyrer er det for tidlig å konkludere med hva den samlede gjelden er i de tre konkursrammede selskapene. Det er ifølge Tonning også for tidlig å si om kreditorene vil få penger igjen, dividendeutbetaling.

Foto: Frank Lervik