Doble Transinor AS i Trondheim har de siste årene vært en superlønnsom bedrift. Likevel velger de amerikanske eierne å legge ned virksomheten.

Tømt og stengt

De ansatte fikk informasjon om nedleggelsen i midten av februar. Allerede ved utgangen av mars er selskapets lokaler tømt. De siste ansatte avsluttet arbeidsforholdet i løpet av den siste hele arbeidsuken før påske. Til og med skiltet på kontordøren er tatt ned. Det eneste lille tegn på hvor bedriften har holdt til, er at bedriftens navn står på to etasjeoversikter i kontorbygget der den nedlagte bedriften holdt hus i det såkalte Falkanger Widerøe-bygget på Sorgenfri.

«Del av en større konsolidering»

Adresseavisen har vært i kontakt med daglig leder i selskapet. Han henviser spørsmål om nedleggelsen av Doble Transinor AS til selskapets styreleder, Richard John Heywood. Styrelederen skriver i en e-post at nedleggingen av Dobles virksomhet i Trondheim er del av en større konsolidering for å styrke Doble-konsernets internasjonale konkurranseevne. I sitt korte svar går Heywood ikke nærmere inn på hvorfor selskapet legger ned en svært lønnsom virksomhet, eller hva som skal skje videre med produktene og tjenestene som til nå har kommet fra Trondheim.

Etter det Adresseavisen kjenner til skal produktene og tjenestene videreføres i andre deler av Doble-konsernet.

foto
ENESTE TEGN: Det eneste synlige sporet etter Doble Transinor AS er etasjeskiltene i bygget der teknologibedriften hadde kontorer.

Kraft-bransjen

Doble Transinor har produsert måleverktøy og har solgt tjenester for kraftbransjen. Måleverktøyene har vært produsert av Norbit, en annen teknobedrift i Trøndelag. Doble Transinor har blant annet bistått kraftbransjen med tilstandskontroll i kraftstasjoner. Selskapet ble etablert i 1986 som Transinor AS. Det var da en avlegger fra Sintef Energiforskning. Etter noen år med anstrengt økonomi, ble selskapet i 2004 kjøpt av det amerikanske konsernet Doble Engineering Company. Virksomheten i Trondheim skiftet da navn til Doble Transinor AS.

Ofre for digitalisering

Adresseavisen har fått opplyst at selskapet de siste årene har hatt opp til 14 medarbeidere, men på tidspunktet for avvikling var det kun seks ansatte. De fleste ansatte har vært ingeniører innen elkraft.

Etter det Adresseavisen kjenner til skal det ha vært en oppfatning blant selskapets ansatte i Trondheim at de er blitt ofre for digitalisering. Doble-konsernet har innført IT-systemer som gjør det mulig å løse oppgaver uavhengig av hvor i verden arbeidet utføres. Utviklingsoppgaver som tidligere ble utført i Trondheim, ble for noen år siden flyttet til en søsterbedrift i England.

Det blir fremholdt av en av de tidligere ansatte i selskapet at digitalisering og flytting av utviklingsoppgaver kan ha vært medvirkende til at virksomheten i Trondheim ble lagt ned.

Styreleder Richard John Heywood er sjef for Doble-konsernets virksomhet i Guildford i Sør-England. Det skal ha vært dit utviklingsoppgaver ble flyttet fra Trondheim.

Meget lønnsomt

Ifølge tilgjengelige regnskapstall hadde trondheimsbedriften i 2016 omsetning på 49 millioner kroner og et overskudd på 12,7 millioner. Regnskapet for 2017 er ikke offentlig tilgjengelig, men Adresseavisen har fått opplyst at tallene for i fjor er enda bedre enn de var i 2016. For 2017 skal Doble Transinor AS ha hatt en omsetning på 55 millioner og et overskudd på 18,5 millioner kroner.

foto
Stengt: Bak denne døren i et kontorbygg på Sorgenfri hadde en superlønnsom teknologibedrift tilhold. Til og med skiltet er tatt ned fra inngangsdøren til Doble Transinor AS.

Billige ingeniører

Selv om Doble Transinor AS har vært svært lønnsomt, skal de ansatte i Trondheim likevel ha blitt møtt med at Norge er et høykostland der det er dyrt å drive forretningsvirksomhet. Men det er ikke hele sannheten: Sammenlignet med de fleste industriland er faktisk ingeniør-kostnader lave i Norge.

- Ja, det har også vi her i Trondheim sagt, men det har vært som å snakke for døve ører, sier en av de tidligere ansatte.

Internasjonalt anerkjent

Eieren av Doble Transinor AS, Doble Engineering Company, har hovedkontor i Boston, USA. Konsernet har om lag 500 ansatte, og er spesialisert på tjenester til energibransjen. Doble har en sterk posisjon for denne typen målinger i energibransjen i USA.

Doble skriver på konsernets egen hjemmeside at virksomheten i Trondheim er internasjonalt anerkjent som en ledende leverandør av produkter og tjenester for måling, evaluering og diagnostisering av systemer for elektrisk kraftoverføring og kraftnett.

Doble Transinor AS har inngått som en av de 675 bedriftene i den såkalte Impelloanalysen av teknologibedrifter i trondheimsregionen. Men nå er det slutt.