- Det reflekterer at det er en gruppe som ikke har tatt del i den velstandsutviklingen andre har fått, og som får det vanskeligere og vanskeligere med å henge med på kjøpepresset i forhold til konfirmasjon og andre ting, sier privatøkonom Endre Jo Reite i Sparebank 1 SMN.

I en spørreundersøkelse gjort at sparebanken oppgir én av fire foreldre at de er svært bekymret eller bekymret for økonomien knyttet til konfirmasjonen. Undersøkelsen er gjort blant 241 foreldre med barn i alderen 11 til 15 år.

- Utsetter låneavdrag

35 prosent av foreldrene svarer at de regner med å bruke 20 000-30 000 kroner på å arrangere konfirmasjonen, inkludert egne gaver til barna.

- Det er veldig mye i forhold til den økonomiske situasjonen for noen. Men mange har en økonomisk situasjon hvor de fint klarer det. Forventningene til konfirmasjonen har økt i takt med at gjennomsnittsnordmannen har fått det bedre, sier Reite.

Han forteller at foreldre henvender seg til banken for å få råd til å feire konfirmasjonen.

- Hver vår merker vi økt etterspørsel etter lån og utsettelse av nedbetalingen av lån fra den gruppa som ikke har penger til konfirmasjonen, sier Reite.

- Prioriterer konfirmasjon

Han mener foreldre med dårlig råd strekker seg  langt for å gi barna en like fin konfirmasjon som andre.

- Mange sier at de med dårlig råd kan prioritere annerledes eller gjøre det billigere. Men for mange av dem med dårlig økonomi som i hverdagen må prioritere bort mye av det barna ønsker seg, er det viktig at konfirmasjonsdagen skal være mest mulig lik dagen til alle andre, sier Reite.

Forventer 21 000

Foreldrene venter at barna vil få gaver verdt til sammen 21 000 kroner til konfirmasjonen. Det er 3000 kroner mer enn foreldrene svarte i samme undersøkelse i fjor.

- De siste årene har vi sett at forventningene drar ganske kraftig oppover. Det er trolig en blanding av at prisen på typiske gaver som bunader har økt, og at folk har mer penger mellom hendene som gjør at gavebeløpene øker, sier Reite.

De trønderske foreldrene svarer at de selv regner med å bruke 7900 kroner på mediangaven, det vil si det midterste svaret når de rangeres fra billigst til dyrest.

Sparer over halvparten

Sparebanken har også analysert bankinnskuddene til 550 av fjorårets konfirmanter.

De sparte i gjennomsnitt 9700 kroner, vel halvparten av det foreldrene forventet i totalt gavebeløp i fjor. Etter nesten ett år har guttene fortsatt 78 prosent av beløpet fortsatt stående på konto, mens jentene har igjen 75 prosent.

- Det skyldes trolig en blanding av at foreldre og besteforeldre er flinke til å fortelle hva pengene bør gå til, og at konfirmantene er flinke til å prioritere langsiktige mål som førerkort og andre mål i fremtiden, sier Reite.