Da revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem av finansminister Siv Jensen onsdag formiddag var prioriteringene klare: Mer penger til Sørlandet og Vestlandet for å dempe oppgangen i arbeidsledigheten og mer til innvandring og integrering.

Til sammen regner regjeringen med å bruke rundt 206 milliarder kroner fra oljefondet, noe som tilsvarer 2,8 prosent av totalkapitalen i fondet. Det er 10,4 milliarder mer enn da statsbudsjettet for 2016 ble vedtatt i desember i fjor. Her er de viktigste endringene.

1) 900 millioner til å bekjempe arbeidsledighet

Hovedtyngden av disse pengene går til Sør- og Vestlandet. Dette beløpet inneholder blant annet et engangstilskudd på 250 millioner kroner som skal gå til vedlikehold og rehabilitering av kommunale veier, bygg og anlegg på Sør- og Vestlandet. Ytterligere 257 millioner går til økt vedlikehold, fornying og investeringen innen veg og jernbane i regionen.

Regjeringen oppretter også 1000 nye tiltaksplasser for arbeidsledige fra høsten av. For å få mer fart i omstillingen i transportsektoren, bevilger regjeringen 65 millioner kroner ekstra til klima- og miljøvennlig skipsfart. Det eneste tilskuddet som er direkte rettet mot oljebransjen er 50 millioner ekstra til fondet for oljeforskning, Demo 2000.

2) Mer dagpenger ved permittering

Regjeringen foreslår å øke permitteringsperioden betydelig fra dagens 30 uker. Det foreslås å gi dagpenger i ytterligere 19 uker. I tillegg får arbeidsgiver fem dagers ekstra lønnsplikt. Endringen vil trå i kraft fra 1. juli. Dette for at bedrifter skal kunne holde på ansatte lenger.

LES OGSÅ: Regjeringen varsler tøffere tider for kommunene

3) 1,3 milliarder mer til integrering

Siv Jensen presiserer at overføringene til innvandring og integrering øker med 1,3 milliarder kroner i år. Sylvi Listhaug har blant annet lagt frem en liste med 69 tiltak å bedre integreringen.

4) 30 millioner til Trøndelag

Regjeringen vil bevilge 30 millioner kroner for å dekke engangskostnader rundt sammenslåingen av Sør- og Nord-Trøndelag.

5) 50 millioner til sykehusene

Delvis som et tiltak mot arbeidsledighet innvilges det også 50 millioner kroner til Helse Vest, Helse Sør-Øst og Helse Midt for vedlikehold av sykehusbygg. Det er Helse Vest som får klart mest, og stikker av med 35 millioner av potten. Helse Midt får 7,5 millioner kroner.

6) Fritak for eiendomsskatt på hytter

Regjeringen åpner for at kommunene skal få lov til å frita hytter og andre fritidseiendommer fra eiendomsskatt om de ønsker det, selv om det har innført dette i kommunen generelt. Endringen vil tre i kraft fra og med skatteåret 2017 hvis den blir vedtatt.

7) Mer studiestøtte neste år

Neste år kan studenter glede seg over én ekstra uke med studiestøtte. Det betyr at studentene våren 2017 vil få utbetalt 2600 kroner mer i studiestøtte. Så trappes det opp tilsvarende de neste tre årene, slik at studentene innen 2020 skal få 11 måneders studiestøtte. I dag har studentene kun ti måneders studiestøtte.

Her kan du se alt som kom frem under direkterapporteringen fra fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett og integreringsmeldingen.