- Den ene nye butikken blir ganske lik den som er i Kongens gate. Den andre kommer til høsten med noe nytt og spennende, rett ved siden av den vi åpner nå. Det blir en konseptbutikk som kan tilby noe helt annerledes enn det trønderne har sett før på kjøkkenfronten, sier avdelingsleder for Røskaft Kjøkken Studio Lade, Øyvind Evensen Røskaft (35).

Den geografiske plasseringen av de to nye butikkene, i Håkon Magnussens gate like ved City Lade, begrunner han med nærvær til konkurrentene. I tillegg ønsker de å følge utviklingen på Lade og Ranheim. Avdelingslederen har inntrykk av at folk flytter ut fra eneboliger og inn i leiligheter, noe det bygges mange av i området.

- Handlemønsteret til folk blir bare tettere og tettere. Før skjedde alt i Trondheim sentrum, men nå begynner folk å dras ut mot sidene av byen. Folk kjører mindre fordi det er mer trafikk og flere hindringer mot å komme seg rundt omkring i travle tider.

Røskaft hadde fra før av butikker i Kongens gate, på Heimdal, i Stjørdal og i Drammen. Nå har avdelingen på Heimdal flyttet til Lade.

90-års jubileum

Øyvind Røskaft er fersk som leder. Han kom fra en jobb som bilselger, men blir nå fjerde generasjon i Røskaft-slekta som inntar rollen som butikksjef. Det var oldefar Arnold som startet familiebedriften i 1927, da med salg av koks, kull, ved og fyringsbriketter. Til høsten blir det feiring av 90-års jubileet.

- Utover 60- og 70-tallet falt etterspørselen etter blant annet koks, og bedriften ble tvunget i en ny retning. Jeg har ingen god forklaring på hvorfor det akkurat ble kjøkken, men vi begynte vel så smått med hagemøbler, bildekk og flis. I forbindelse med flissalget kom det en del spørsmål om man kunne begynne med garderobeskap, og derfra ballet det på seg til kjøkken, sier Øyvind Røskafts far, Petter Røskaft (58), barnebarn av Arnold og eier av Rki Holding AS som alle Røskaft-butikkene er lagt inn under.

- Er det noen likhetstrekk ved bedriften for 90 år siden og nå?

- Jeg er usikker på om det er noe som ligger igjen rent forretningsmessig, men vi har alltid hatt fokus på at kunden skal stå i sentrum og at vi har et navn som forplikter. Flere av våre konkurrenter er jo del av store franchiser. Når de ansatte hos dem drar hjem fra jobb er det nesten ingen som vet hvem de jobber for, men alle våre ansatte vet hvem vi er og hva vi driver med. Vi skal hele tiden representere firmaet, svarer den nye butikksjefen, før faren legger til at de heller ikke nå er kjedestyrt, i likhet med da de startet.

- Vi er den største kjøkkenbutikken i Norge som ikke er kjedestyrt. Ved å være enslig kan vi velge leverandører og hvitevarer selv. Dette ser vi på som en stor fordel.

Tøft da Ikea kom

Gjennom tiden Røskaft har eksistert har det vært flere tøffe perioder innen kjøkkenbransjen i Trondheim. Petter Røskaft beskriver et 80-tall med 50–60 kjøkkenbutikker i området. «Alle» solgte kjøkken.

Også begynnelsen på 2000-tallet ble meget tøff for bedriften.

- Bransjen generelt merket det veldig da Ikea kom på Leangen i 2002. Vi så på Ikea med gru da de kom. Det sies at Ikea tok 65–70 prosent av markedsandelene «over natta», og at de nå sitter på omtrent 50 prosent. Det innebærer jo selvfølgelig at vi merket hvor tøft det var, selv om vi føler at vi opptrer i et litt annet segment, beskriver faren med knipsebevegelser og oppgitt, men engasjert, gestikulering.

Året etter Ikea kom ble rekorddårlig for Røskaft, som da kun holdt til i Kongens gate. Etter en lang periode med oppgang sank salgsinntektene med cirka 14 prosent sammenlignet med året før.

- Hvem ser dere på som deres største konkurrenter og hva skiller dere fra dem?

- Vi er i premiumsegmentet. Konkurrentene våre, ekskludert Ikea, har også mye bra i dette segmentet. Vi føler likevel at vi har et bredere utvalg. Vi er på en måte «herfra og opp», mens de er «herfra og ned», hevder sønnen imens han illustrerer med en hevende og en senkende hånd.

Bruker mer på kjøkken

Fra 80-tallets mange kjøkkenbutikker er trenden nå at man går mot færre, mer spesialiserte butikker. I tillegg mener Øyvind Røskaft at det brukes mer penger på kjøkken enn tidligere.

- Det er ikke uvanlig at vi har kunder som bruker opp mot en halv million kroner. Jeg tror at mat- og kjøkkenprogram på TV har bidratt til å skape et inntrykk av at kjøkkenet er et oppholdsrom hvor mat kombineres med venner og hygge. Det brukes altså mer tid på kjøkkenet enn før. Derfor er folk villige til å legge igjen mer penger for et kjøkken man kan ha i lengre tid.

Materialene har endret seg fra laminat og tre til komposittmateriale. Dette og kraftig utvikling på hvitevarefronten trekkes fram som de største endringene i markedet.

Kjent fra trikken

Røskaft er for mange også kjent som «logoen på trikken». Far Røskaft beskriver et godt forhold til sjefen for selskapet som tidligere eide Gråkallbanen som årsak til at trikkene både ble malt hvite og Røskaft-logoen ble lagt på.

- Per i dag så kan nok trikken ha langt større annonseinntekter ved å bruke større aktører enn oss. Likevel ble det besluttet at det lange forholdet ikke skulle hives ut da de skiftet eier for noen år siden. Trikken har blitt hjertebarnet mitt, og vi er veldig stolte av den!

- Tror dere at dere er mer kjent som trikkelogo enn kjøkkenforhandler hos noen?

- Til noen er vi helt sikkert mer kjent som trikkelogo enn kjøkkenforhandler, svarer Øyvind Røskaft og ler.

- Bruker mer penger: Avdelingsleder Øyvind Røskaft mener kundene bruker mer penger på kjøkken enn tidligere. Her sammen med medarbeider Ann Mari Jonassen. Foto: Jens Petter Søraa, Adresseavisen
Far og sønn: Petter (t. v.) og Øyvind utgjør to generasjoner Røskaft. Nå har de åpnet ny butikk i Håkon Magnussons gate 16 på Lade i Trondheim. Foto: Jens Petter Søraa, Adresseavisen