Hovedkontoret skal ligge i Trondheim, og selskapet vil i første fase ha 15 til 20 milliarder kroner å investere med, opplyser konsernsjef Ståle Gjersvold i Trønderenergi til Adresseavisen.

- Vi lager et selskap som er rigget for vekst, og betraktelig mer vekst enn vi har muligheten til innenfor dagens selskap, sier Gjersvold, som presenterte nyheten på en pressekonferanse på Scandic Lerkendal sammen med Trønderenergis styreleder Odd Inge Mjøen og seniorpartner Jon Vatnaland i Hitecvision onsdag formiddag.

foto
Styreleder Odd Inge Mjøen og konsernsjef Ståle Gjersvold må vente på at eierne i Trønderenergi sier ja. Foto: Morten Antonsen

I de ti årene han har ledet Trønderenergi har Gjersvold både solgt unna og startet nye virksomheter, og svært enkelt forklart bygd et selskap med flere ingeniører og færre montører.

LES OGSÅ: Har blitt størst i landet på elbillading i borettslag

Nå står han i spissen for den største endringen av dem alle. Den tradisjonsrike vannkraften blir beholdt i et «mini-Trønderenergi», mens Gjersvold selv skal lede et nyopprettet milliardselskap fundert på trøndersk vindkraft og oljepenger fra Stavanger.

- Kravet om at vannkraften skal ha minst to tredeler offentlig eierskap har begrenset tilgangen på kapital. Med denne løsningen sikrer vi oss full tilgang på investeringskapital, samtidig som vi beholder kompetansen fra det gamle Trønderenergi, sier Gjersvold om nyetableringen som ennå ikke har fått noe navn.

foto
Ståle Gjersvold skal selv lede det nye selskapet. Foto: Morten Antonsen

250 ansatte fra start

Gjersvold får med seg flesteparten av dem som i dag ansatt i Trønderenergi over i det nye selskapet, som ved oppstarten vil ha rundt 250 ansatte.

Han sier at ambisjonen er å bli et stort nordisk fornybarselskap, med investeringer innen både energiproduksjon, elektrifisering og energieffektivisering.

Både solenergi, vind- og vannkraft og hydrogen er aktuelle energikilder. Målet er en samlet produksjon på elleve til tolv terawattimer innen fem til syv år, noe som er rundt det dobbelte av det Trønderenergi i dag produserer fra vind- og vannkraft.

- I første omgang vil vi ha en investeringskapasitet på 15 til 20 milliarder kroner, men vi ser at potensialet er flere ganger større de neste årene hvis vi skal lykkes med elektrifiseringen av Norden, sier Gjersvold.

Dagens selskap delt i to

Trønderenergi eies i dag av 19 trønderske kommuner og av pensjonsselskapet KLP, og driver i dag hovedsakelig med produksjon av strøm fra vind- og vannkraftverk.

foto
Styret i Trønderenergi behandlet planene på tirsdag. Foto: Morten Antonsen

Hvis eierne går med på planene vil Trønderenergi nå bli delt i to. Dagens aksjonærer vil beholde 90 prosent av vannkraften gjennom direkte og indirekte eierskap, deleierskapet i nettselskapet Tensio og ansvaret for å drifte vannkraftverkene, og etter delingen vil det være igjen rundt 20 ansatte i det opprinnelige selskapet.

Det nye selskapet vil få overført alle de andre verdiene, inkludert de trønderske vindkraftverkene, alle eiendommene og de ulike Ohmia-selskapene som blant annet tilbyr elbillading for borettslag og ulike energiløsninger for næringslivet.

Gjersvold sier at verdiene i dagens Trønderenergi har blitt verdsatt til mellom 13 og 14 milliarder kroner, og at det nye selskapet vil få overført omtrent halvparten av dette.

Milliardinvestering

Det Stavanger-baserte investeringsfondet Hitecvision går på sin side inn med det tilsvarende i penger, noe som tilsier en investering på opptil syv milliarder kroner.

Hitecvision er Norges største private investeringsfond, og har til nå hovedsakelig gjort investeringer innen olje og gass og i leverandørindustrien til oljebransjen.

De siste årene har fondet også varslet store satsinger innen fornybarsektoren, og ifølge ledelsen er dette den største investeringen de har gjort innen fornybar energi.

Gjersvold sier at dagens eiere i Trønderenergi og Hitecvision vil eie 50 prosent hver av det nye selskapet, og at de så langt ikke har planer om å få inn nye eiere eller gå på børs.

- Mulighetene er der, men da må det i tilfelle bli etter en ny prosess mellom eierne, sier Gjersvold.

Norsk vindkraft på vent

Det kan derimot bli aktuelt for det nye selskapet å investere i prosjekter sammen med andre, slik Trønderenergi også har gjort i sin vindkraftutbygging.

Selskapet er nå den nest største vindkraftaktøren i Norden, og har blant annet gjort investeringer sammen med det tyske selskapet Stadtwerke München.

Samtidig har konfliktene rundt flere vindkraftutbygginger, som Trønderenergis prosjekt på Frøya, ført til at konsesjonsbehandlingen av ny vindkraft på land i Norge er satt på vent inntil et nytt regelverk er på plass.

Gjersvold sier at det må være opp til politikerne om de ønsker å bygge ut mer vindkraft på land, men sier det er åpenbart at det trengs mer fornybar kraft i hele Norden.

- Landbasert vind er en teknologi som er veldig kostnadseffektiv og konkurransedyktig, men det avhenger av at man får til enighet både politisk og lokalt, sier han.

- Er det aktuelt å investere i andre nordiske land?

- Ja, særlig Sverige og Finland er veldig aktuelle.

- Mer aktuelle enn Norge?

- Ja, på kort sikt er de det, sier Gjersvold.

Han sier samtidig at solenergi også begynner å bli en svært konkurransedyktig teknologi. Tidligere i vinter kjøpte Trønderenergi også ti prosent av havvindselskapet Odfjell Oceanwind, men det står derimot lengre ned på listen.

- Havvind er nok ikke det mest aktuelle på kort sikt, sier Gjersvold.

Styret sa ja

Planene om det nye selskapet ble vedtatt av styret i Trønderenergi på tirsdag, men må også godkjennes av eierkommunene før det endelig kan etableres.

Dette skal etter planen skje mot slutten av juni, og styreleder Odd Inge Mjøen i Trønderenergi sier at de har hatt en god dialog med eierne underveis i arbeidet med det nye selskapet.

foto
Styreleder Odd Inge Mjøen mener det er en god avtale for eierne. Foto: Morten Antonsen

Han sier at det kommunale eierskapet har vært solid og godt, men at eierne forståelig nok ikke har hatt kapital til å bygge opp under selskapets strategi om å vokse.

Derfor har ledelsen og eierne sett på nye muligheter for å få til dette, ifølge Mjøen.

- Denne prosessen har gjort at vi har fått synliggjort verdier i Trønderenergi som ikke har blitt tallfestet før, og det gjør at vi mener det er en god avtale for eierne. De beholder sitt eierskap til vannkraften i det opprinnelige Trønderenergi, samtidig som de går inn med den samme eierfordelingen i det nye vekstselskapet, sier Mjøen, som tror det vil gi muligheter både for avkastning og utbytte.

- Og ikke minst får vi etablert et trøndersk fornybarselskap. Det trenger vi, sier Mjøen.

foto
Foto: Morten Antonsen