Nutrishell har inntil nå hatt en prøveproduksjon ved Hitramats fabrikk på Kuøya på Hitra. Det relativt nye selskapet ønsker å utnytte krabbeskall til nye produkter.

Etter planen starter de straks med bygging av ett 700 kvadrat stort fabrikkbygg vis-a-vis Hitramat.

Torsk liker krabbe

Nå er det klart at firmaet har fått avtale med fiskefor-produsenten Skretting. Nutrishell skal lage krabbemel som blir en viktig bestanddel i deres fôr til oppdrettstorsk.

– Frem til nå har dette råstoffet blitt kastet. Men ved å lage krabbemel av det, kan vi utnytte alt av krabbene som fiskes i Norge, sier Tina Olaussen, daglig leder i Nutrishell, i en pressemelding fra Skretting.

Fôret produseres på Skrettings fabrikk på Averøya.

Krabbe og skalldyr er en viktig del av maten som villtorsken finner på sjøbunnen. Skretting viser til at forsøk viser at krabbemel i torskefôr gir bedre vekst.

– Nye fôrforsøk viser at torsken liker smaken av krabbe og at fôrinntaket øker, sier Kathrine Ryvold Bakkemo, fagsjef marine arter i Skretting Norge, i den samme pressemeldingen.

Grønn satsing

– Dette er i tråd med vårt treårsmål om å fase inn seks prosent fôringredienser som ikke har vært tilgjengelige på markedet før. Sammen med Miljøstiftelsen Bellona, Sjømat Norge og resten av fôrindustrien er vi også en del av Råvareløftet, som jobber målrettet med å skape nye industriarbeidsplasser basert på produksjon av bærekraftige fôrråvarer i Norge. Krabbemelet viser at dette er mulig, sier Bakkemo i Skretting

Arbeidsplasser

Nutrishell har tidligere fortalt til Hitra-Frøya at de vil komme igang med bygging av fabrikken i løpet av april. Avtalen med Skretting gjør at de ser for seg at denne skal gi flere arbeidsplasser.

– Avtalen med Skretting har gjort det mulig for oss å inngå langsiktige avtaler som sikrer oss høykvalitets råstoff. Vi er nå i prosess med bygging av et nytt, høyteknologisk prosessanlegg på Hitra. De nærmeste årene ser vi for oss å øke antall ansatte fra 5 til 15, sier Olaussen i Nutrishell.