Tirsdag gikk full alarm ved kyllingfabrikken på Støren etter funn av listeria-bakterie i salatkjøtt. Nå gjør fabrikkeier Rema 1000 og Norsk Kylling alt de kan for å hindre at kunder får i seg den farlige bakterien.

- Det som er skjedd er forferdelig trist. Direkte ubehagelig, sier administrerende direktør ved Norsk Kylling, Kjell Åge Stokbakken.

To funn

Mandag stengte Norsk Kylling produksjonslinjen for salatkjøtt etter at rutineprøver fra 14. oktober viste funn av listeria-bakterier på gulvet under denne produksjonslinja. Tirsdag ble det påvist bakterier også i det ferdigproduserte kjøttet fra denne linja, og Norsk Kylling og Rema 1000 hadde ikke annet valg enn å varsle forbrukerne å kalle tilbake salatkjøtt levert til alle landets Rema 1000-butikker og til Bunnpris.

Her er saken fra adressa.no tirsdag kveld: Listeria påvist i kylling hos Bunnpris og Rema 1000

Etter listeria-funnet har Rema 1000 sendt ut varsel om at salatkjøtt av merket Solvinge i Rema 1000 og Solvinge/Kløver hos Bunnpris i 200 gram- og 400 gramspakninger skal kastes eller returneres til butikk.

- Hvor stort volum det er snakk om, har vi ikke oversikt over ennå. Første prioritet er å få kjøttet vekk fra forbrukerne og unngå at noen blir syke. Vi trekker tilbake alt som er produsert fra onsdag forrige uke og i tillegg alt som er i butikk, for å være på den sikre siden. Beskjeden er: ikke spis hvis du har kjøpt salatkjøtt fra oss nå, sier Stokbakken som ble ansatt av Rema ved Norsk Kylling mai i år.

Har du fått med deg at Rema 1000 også har kjøpt opp hele rugeriet som leverer daggamle kyllinger til bøndene som igjen leverer til Norsk Kylling? Her er den saken: Rema tar kontroll over kyllingen fra egg til filet

Kan gi alvorlig sykdom

Listeria er en bakterie som finnes naturlig i vann og jordsmonn og som kan gi alvorlig, i verste fall dødelig, sykdom for sårbare grupper som eldre, barn, syke eller gravide.

- Listeria kan blant annet føre til alvorlig fosterskade eller abort. Selv om den normalt ikke er farlig for friske voksne, skal all mat være trygg for alle. Derfor pålegger matloven produsenter å varsle om risiko for forbruker når slike hendelser skjer, og det opplever jeg at Norsk Kylling har håndtert på en god måte, sier seksjonssjef Jan Kåre Bjørkås ved Mattilsynet avdeling Gauldal.

Flere større tiltak er satt i gang ved fabrikken etter bakteriefunnet. Ifølge fabrikksjefen har det ikke vært flere positive prøver etter funnet på mandag. Likevel holdes alt kyllingkjøtt produsert i grillavdelingen tilbake. Palle på palle med salatkjøtt skal destrueres.

- Vi tar nå fire prøver i timen på alt grillet salatkjøtt. Et eksternt analyseselskap er også hyret inn for å kvalitetssikre fabrikkens egne prøvetaking. Alt vaskes ned flere ganger og vi gjennomgår om noen har gjort noe de ikke skal gjøre, eller ikke har gjort noe de skal gjøre. Her må det ha skjedd en sik vi i en eller annen rutine, og det skal vi gjennomgå, sier Stokbakken.

Trygg på at det ryddes opp

Mattilsynet mener listeria i spiseklare produkter fra en stor produsent som Norsk Kylling er en alvorlig sak og kan i verste fall få store konsekvenser:

- Listeria er en konstant utfordring for produsenter som dette, og den er ikke enkel å få bort om den den får etablere seg. Hvordan bakterien er kommet inn i produksjonshallen vet vi ikke, men den kan dras inn med utstyr eller personell, på skotøy, klær, hender, maskiner eller annet. Det som gjelder er renhold, renhold, renhold og strenge rutiner, sier Bjørkås i Mattilsynet.

- Kan dette skyldes svikt i rutinene ved Norsk Kylling?

- Det har jeg vanskelig for å uttale meg om. Vi avventer nå resultatene av det utredningsarbeidet bedriften selv har iverksatt i samarbeid med eksterne rådgivere. Tidligere, før Rema 1000 tok over, var rutinene altfor dårlige. Ut fra de tilsynene vi har gjennomført, er vårt inntrykk at rutinene nåer veldig gode hos Norsk Kylling. Vi har tillit til at selskapet har ting i orden på dette området, sier Bjørkås.

Mattilsynet fører tilsyn med analysene fra fabrikken etter listeria-funnet. Opprydningen er det Norsk Kylling selv som må stå for og Bjørkås sier han føler seg trygg på at det skjer.

Har kostet

Hendelsen er den første i det nye anlegget som ble bygget i 2013. Utbyggingen har vært del av Rema 1000s snuoperasjon ved Norsk Kylling som har kostet enorme beløp. Som Adresseavisen tidligere har fortalt, gikk Norsk Kylling med underskudd på til sammen 255 millioner kroner på de to første hele driftsårene etter at Rema tok over.

Les saken: Norsk Kylling tapte en kvart milliard på to år

Styreleder i Norsk Kylling, administrerende direktør i Rema 1000 Ole Robert Reitan, sa til Adresseavisen i august at 2015 ser ut til å bli første pluss-år etter oppkjøpet.

- Vi er kjempefornøyd. Vi har hatt en del vi måtte rydde opp i, koste hva det koste ville. Nå er vi tilbake på et nivå som er forsvarlig, og vi vil få et resultat godt over null i år; et sted mellom null og 30 millioner i pluss, sa Ole Robert Reitan i august.

Hva listeria-funnet med all tilbaketrekking, produksjonsstans, tiltak og opprydning vil koste, har ikke fabrikksjefen ennå regnet på.

- Det blir dyrt. Men vi skal nok klare positivt resultat for 2015 likevel. Viktigst er det nå å hindre at folk blir syk. Så får vi regne økonomi etterpå, sier han.

Les også: Listeriabakterier funnet ved St. Olavs Hospital

Les også: Menys hvetepølse trekkes på grunn av listeria-fare

Les også: Tilbakekaller svinestek etter bakteriefunn

Les også: Nytt listeria-funn i dansk kjøttpålegg

Les også: Tre dansker døde av listeria i aspargessuppe

Les også: Kyllingkjøtt trekkes etter listeria-funn

foto
Ikke spis dette: Det er salatkjøtt i slik 200 grams-pakke og i 400-gramspakker fra Solvinge og Kløver hos Rema og Bunnpris som nå trekkes tilbake. Foto: Rune Petter Ness
foto
Prøveregistrering på høygir hos Norsk Kylling med adm. direktør Kjell Åge Stokbakken,dyrevelferdsansvarlig Merete Forseth og assistent Hilde Schrøder ved på kvalitetsavdelingen. Foto: Rune Petter Ness
foto
Norsk Kyllling tar nå fire prøver i timen og sender to biler daglig til analysebyrået i Trondheim. Foto: Rune Petter Ness
foto
Foto: Rune Petter Ness