Salmar eier allerede verdens største anlegg for produksjon av laks, havmerden som ligger ved Froan, nord for Frøya. Gustav Witzøe, Salmars gründer, har stor tro på prosjektet, som kan bli en av de største industrisatsingene i Trøndelag noen gang.

Tre millioner laks

Dagens havmerd er selv en gigant. Den ble satt i produksjon i september i fjor. Om kort tid kan denne giganten bli liten og puslete sammenlignet med den nye havmerden som Salmar planlegger. Dagens havmerd har en diameter på 110 meter, har plass til 1,6 millioner laks og kostet 690 millioner kroner. Den nye havmerden vil få en diameter på cirka 160 meter, skal ha plass til tre millioner laks og får en prislapp på 1,5 milliarder kroner.

Enorme dimensjoner

De fysiske dimensjonene er enorme. Hvis Nidarosdomen «settes oppi» havmerden, vil de 20 øverste meterne av kirkespiret stikke opp. Ved siden av katedralen vil det være god plass igjen i merden, siden nasjonalhelligdommen ikke er mer enn 102 meter lang. Selv den gamle ubåtbunkeren Dora I vil forsvinne med mye plass til overs, hvis den enorme betongkonstruksjonen kunne løftes opp og plasseres i havmerden som har det foreløpige navnet «Smart Fish Farm».

En gigant til sjøs

Salmar skriver i en pressemelding at det er et helt nytt konsept bak den nye havmerden. Det pågår nå et internasjonalt arbeid med å patentbeskytte innovasjonene i den nye oppdrettsgiganten. Før patenteringen er på plass, ønsker ikke Salmar å røpe tekniske detaljer. Det Salmar likevel røper, er at de mener den halvt nedsenkbare giganten langt på vei vil kunne løse konfliktene om miljø og arealer som oppdrettsnæringen møter i dag.

I følge Salmar vil den nye merden bli konstruert på en måte som gjør det mulig å behandle fisk mot lus og sykdom på en langt mer effektiv og skånsom måte enn i dag.

LES OGSÅ: Salmar fikk konsesjon for den første havmerden for to år siden

Lakseoppdrett i havet

Illustrasjonen av den nye merden viser at den er til forveksling lik den første havmerden. I pressemeldingen skriver likevel Salmar at konseptet «Smart Fish Farm» er helt forskjellig fra alt annet som hittil er designet eller utviklet for oppdrettsnæringen. Den nye havmerden skal bygges for å tåle såkalt signifikant bølgehøyde på opp til 15 meter. Det vil i praksis si at merden vil tåle bølger på 31 meter. Med det ser Salmar for seg at lakseoppdrett for alvor skal taues ut på det åpne havet. Dagens havmerd ligger mer åpent enn tradisjonelle oppdrettsmerder, men ligger ikke i det åpne hav, der den ligger mellom øygruppen Froan og den sørlige delen av kysten langs Fosen.

LES OGSÅ: Oppdrettere nord for Frøya sa i vinter at de har kontroll på lakselusa

Lokalisering: Norskehavet

Salmar planlegger å plassere dypvannsmerden i Norskehavet utenfor trøndelagskysten. Salmar skriver dette i pressemeldingen: «Erfaringene vil komme hele næringene til gode, samtidig som oppdrett i det åpne hav vil redusere presset og miljøbelastningen på de gjenværende kystnære oppdrettsarealene.»

- Hvor langt til havs skal merden plasseres?

- Den vil kunne tåle bølgehøyder opp til 31 meters høyde. Det vil si at merden kan ligge langt ute i Norskehavet, og Salmar har startet et arbeid for å identifisere det området som miljømessig er best egnet for etableringen, sier Gustav Witzøe, gründer og kontrollerende eier i Salmar.

LES OGSÅ: Den første havmerden ble fraktet fra Kina til Trøndelag på spesialskip

Golfstrømmen

Witzøe understreker at planen om en ekte havgående oppdrettsmerd handler om mye mer enn Salmar.

- Dette handler om at den aller største verdien Norge har av oppdrettsnæringen, er knyttet til Golfstrømmen og den nordatlantiske laksestammen. Prisen på laks har de siste årene vært så høy at det dessverre kan lønne seg å produsere laks på land, nær markedene, sier Witzøe.

Salmar-gründeren legger til at det derfor over tid må bli lavere pris på laks, samtidig som det må skapes bærekraftig vekst.

- På grunn av biologiske utfordringer har det ikke vært vekst siden 2012. Med merder i havet kan vi løse problemet med biologi og arealer, samtidig som vi får bærekraftig vekst på laksens premisser, sier Witzøe.

Har søkt om konsesjon

Konseptet for det flytende monsteret for lakseproduksjon er utviklet i Stavanger. Salmar har gått inn i prosjektet ved at selskapet har kjøpt 51 prosent av aksjene i selskapet Mariculture AS. Selskapet har søkt Fiskeridirektoratet om 16 utviklingskonsesjoner. Det gjenstår et betydelig arbeid for å detaljprosjektere Salmars andre havmerd. En modell kan bli testet ved havlaboratoriet på Tyholt.

Salmar skriver i pressemeldingen at de har som «ambisjon å gjøre dypvannsmerden til et globalt forskningslaboratorium for det åpne hav, i samarbeid med NTNU og andre ledende forskningsmiljøer.»

Industriprosjekt

Med en prislapp på 1,5 milliarder kroner, inkludert verdien av fisk, vil dette bli et av de største industriprosjektene noen gang i Trøndelag som ikke er knyttet til olje og gass.

Salmars første havmerd ble bygget i Kina. Turen fra Kina til Frohavet tok to måneder.