GRONG: Det positive med fjorårets regnvinter, var at det ble mer enn nok vann til å produsere strøm i Midt-Norge. Dermed ble det lave strømregninger.

I år er situasjonen motsatt: En tørr og veldig kald senvinter, gjør at kraftprodusentenes magasiner nå tømmes i rekordfart.

Da Norges vassdrags- og energiverk (NVE) la fram sin siste vannmagasinstatistikk denne uka, viste den at magasinene i Midt-Norge nærmer seg nivåene man hadde senvintrene i 2010 og 2011.

Reddet av svenskene

Den gang opplevde man skyhøye priser. I 2010 var man bare dager fra strømrasjonering, og kraftkrevende industri ble stengt ned for å skåne husholdningene.

I år er det ingen som snakker om dette. Til tross for at det er et kraftunderskudd i Midt-Norge også i år. Hvorfor ikke?

Ifølge leder for Strøm i NTE, Frode Myrland, er det tre viktige ting som har skjedd den gang:

* Kjernekraftproduksjonen i Sverige går for fullt i vinter. Den gang gikk den for halv maskin.

* Vi har fått en overføringskabel fra Vestlandet til Midt-Norge (Ørskog-Fardal).

* Nye overføringskabler mellom Midt-Norge og Sverige.

Jevnt forbruk, ujevn produksjon

- I tillegg fører forbedret overføringskapasitet mellom Norge og Sverige og videre til kontinentet at prisene i Europa holder strømprisene i Midt-Norge nede, sier Myrland.

- Så tettere tilknytning med det europeiske strømmarkedet fører ikke bare til dyrere strøm?

- Nei, det gjør først og fremst strømprisen mer forutsigbar med mindre prissvingninger.

Myrland forklarer det på følgende måte:

- Strømforbruket i Norge er stabilt på 120 Terrawatt timer (TWh) i året, mens produksjonen varierer mellom 90 og 150 TWh som vi nesten hadde i fjor. Uten mulighet til å importere i vinter, ville vi mest sannsynlig måttet vurdere å sette inn tiltak.

Slike tiltak kunne vært å stenge strømtilførsel til industrien og andre institusjoner der man ikke vil true liv og helse. Dette for å skåne husholdninger, sykehus osv.

For ser vi på magasinbeholdninga i vannmagasinene i Midt-Norge, så er det underskudd på kraft i dag, ifølge Myrland.

Nesten halv pris i år

Men den situasjonen kan fort snu. Kommer det et plutselig væromslag med plussgrader og mye nedbør, kan kraftprodusentene være nødt til å tømme det lille som er igjen for å gjøre plass til alt smeltevannet.

- Da kan det bli så mye tilsig at vi risikerer at dammene renner over dersom magasinene er for fulle. Det er godt med snø som skal smelte, påpeker strømsjefen.

Ved utgangen av forrige uke var fyllingsgraden i midtnorske vannmagasin 24,2 prosent. I 2010 var fyllingsgraden på samme tidspunkt 22,7 prosent. Den gang var magasinene nesten halvfulle da året startet. I år var fyllingsgraden 61 da nyttårsrakettene ble skutt i været.

I 2010 var snittpris for strømmen i Midt-Norge 54 øre per kilowatt time (kWh) i januar og 77 øre i februar.

I år var prisen henholdsvis 31 og 38 øre.

KOMMENTAR: Nei, vi er ikke på nippet til å gi arvesølvet til EU