Det er den portugisiske veioperatøren Ascendi som har tildelt Q-Free kontrakten, som har en løpetid på seks år.

Totalt har kontrakten en verdi på 156 millioner kroner, skriver selskapet i en børsmelding.

- Ascendi driver rundt 130 MLFF charging points (helautomatiske tolling systemer, journ.anm.) i Portugal, hvor majoriteten er levert av Q-Free. Vi er fornøyde med å utvide vårt samarbeid med Ascendi, uttaler konsernsjef Thomas Falck i børsmeldingen.

Veteran i Portugal

Q-Free er allerede en godt etablert aktør i Portugal, og har vært representert i landet i rundt 20 år. Så sent som i 2011 fikk selskapet en lignende kontrakt med Ascendi, den gang til en verdi av 154 millioner kroner.

I 2009 leverte selskapet veiprisingsutstyr til det portugisiske selskapet Grupo Ferrovial til en verdi av 26 millioner kroner. Samme år hanket de også inn en annen storkontrakt til en verdi av 220 millioner kroner for leveranse av veikantutstyr, sentralsystem og service for et større infrastrukturprosjekt.

Går nye veier

Trondheimsselskapet er i dag et av verdens største leverandører av veiprisingssystemer. Bransjen er kjent for at det deles ut store kontrakter, men samtidig har oppdragsmengden vært veldig varierende og uforutsigbar. I treårsperioden 2011-13 vant Q-Free bare ett eneste stort oppdrag.

Derfor har selskapet de siste årene siktet seg mer og mer inn på markedet for trafikkovervåkning og trafikkstyring. Dette betyr leveranser til styring av lyskryss for bedre trafikkflyt, sanntidssystemer for kollektivtransport og lignende. Målet er å skaffe seg flere små og mellomstore kontrakter i tillegg til de store kontraktene, slik at man får en mer jevn kontantstrøm.

- Vi går fra elefantjakt til elgjakt. Landsbyen har behov for at vi feller en elg i ny og ne for at innbyggerne skal bli mette, uttalte konsernsjef Thomas Falck til Adresseavisen tidligere i år.

Etter flere år med underskudd fikk selskapet i fjor et driftsresultat etter avskrivninger på 8,4 millioner kroner.