- Jeg er overrasket over at man ikke har gitt etatene en økonomisk ramme som gjør det mulig å realisere ny godsterminal de neste tolv årene, sier fylkesordfører Tore O. Sandvik til Adresseavisen.

NRK skriver at bygging av ny godsterminal i trondheimsregionen ikke er tatt med i forslaget til ny Nasjonal transportplan i perioden 2018–2029 som ble lagt frem mandag.

- Det eneste det er satt av penger til, er å flikke litt på Heggstadmoen. Men det er verken satt av penger til tunnel slik at togene kan komme skikkelig til, eller oppgradering av veinettet rundt slik at det kan takle en økt trafikk. Brattøra kommer fortsatt til å være Trondheims godsterminal de neste tolv årene, slår Sandvik fast.

Liker du å holde deg oppdatert på økonominyheter i Midt-Norge? Da anbefaler vi at du følger Økonomiadressa på Facebook!

Årevis med krangling

Debatten om ny godsterminal i trondheimsregionen har gått frem og tilbake i flere tiår. Det er lenge siden man ble enige om at Brattøra ikke er et egnet område for terminalen. I de siste årene har alternativer som Søberg i Melhus, Øysand i Melhus, Muruvik i Malvik, Hellstranda i Stjørdal og til og med fjellhall i Trolla, har vært diskutert.

Mye av diskusjonene har dreid seg om hvorvidt det er nødvendig å ha en godsterminal som har tilgang både til båt, bane og bil, eller om disse behovene kan løses ved å har terminalen på forskjellige lokasjoner.

I 2014 avgjorde regjeringen at det ble en delt løsning, med havnedel i Orkanger og hovedterminal like sør for Trondheim. Enten på Torgård i Trondheim eller Søberg i Melhus.

- Ingenting med uenigheten å gjøre

Så, i februar 2015 kom en ny vending i kampen om godsterminalen. Trondheim bystyre og fylkestinget i Sør-Trøndelag vedtok at de ønsker en utbygging på Torgård. Samtidig krevde imidlertid begge forsamlingene at det må bygges en tunnel gjennom Vassfjellet for å bedre tilgangen til jernbane samtidig som utbyggingen av godsterminalen skjer. Det gjorde prosjektet flere milliarder dyrere.

- Er det kranglingen om hvor og hvordan en ny godsterminal i regionen bør se ut som har gjort at man ikke får penger nok til å bygge nå?

- Det har ingenting med uenigheten å gjøre. Det som er gjennomgående i hele forslaget til ny transportplan, er at det er et østlandsprosjekt. Det er der de tunge satsingene skjer, og det er dit pengene går, hevder Sandvik.

En av målsettingene i forslagt til Nasjonal transportplan er å halvere utslippene fra transport innen 2030. Det gjør blant annet at sykkelveier blir prioritert, og regjeringen vil bruke over én milliard på ny gang- og sykkelveg mellom Heimdal og Rotvoll.