Planleggingen av tomta startet opprinnelig som et arbeid for å tilby Norsk Kylling en mer attraktiv beliggenhet, etter at det ble kjent at fabrikken så seg om etter et sted å bygge ny fabrikk.

Siden den gang har imidlertid ambisjonsnivået steget en god del, og kommunen tar nå mål av seg å bli en av de største næringskommunene sør for Trondheim.

- Midtre Gauldal ønsker å innta en posisjon som ligner på situasjonen i kommuner mellom Oslo og Gardermoen, hvor tilgang på gode kommunikasjoner medfører mange bedriftsetableringer, skriver kommunen i en pressemelding.

Like stort som sentrale Trondheim

For å illustrere størrelsen på tomta, har bemannings- og rådgivningsselskapet Avantas i samarbeid med Midtre Gauldal kommune laget en illustrasjon som viser omfanget. Hadde den ligget over Trondheim sentrum, ville den tilsvart arealet til bydelene fra og med Ila i vest, til og med Lade i øst.

foto
Illustrasjonen viser hvor stor tomta er sammenlignet med Trondheim sentrum.

Å frigjøre tomta til næringsareal har gått hurtig. Arbeidet startet for fullt i fjor høst, og var ferdig nå i mai.

Ønsker store bedrifter

Av de 8000 målene er 300 mål så langt helt ferdigregulert. Det er ingen avklaring på hvorvidt Rema-eide Norsk Kylling vil flytte fabrikken til den nyregulerte tomta, men uavhengig av kyllingprodusenten forblir i kommunen eller ikke, er Midtre Gauldals mål å tiltrekke seg store produksjonsbedrifter.

- Sør for Trondheim bor det rundt 40 000 innbyggere. Alle disse har relativt kort reisetid til Støren. I tillegg går alt av godstransport fra Trondheim og sørover forbi Støren, så vi mener vi er veldig godt lokalisert, sier ordfører Sivert Moen (Sp).

Konkurrent i Malvik

Midtre Gauldal er imidlertid ikke alene i sitt forsøk på å tiltrekke seg bedrifter. Øst for Trondheim har blant annet Malvik kommune nylig startet å tilrettelegge for et nytt næringsområde på 220 mål ved Stav, kun en 10–15 minutter kjøretur fra Trondheim. Kommunen har også det som foreløpig er Trøndelags største gryteklare næringstomt litt lenger nord, like ved Norturas slakteri på Sveberg.

Det er en del lenger å kjøre til Støren. Med dagens veistandard må man beregne en knapp time.

- Du er ikke redd for at Midtre Gauldal ligger for langt unna Trondheim?

- Nei, vi er veldig sentrale, og mer sentrale blir vi. Mesteparten av markedene bedriftene leverer til ligger allerede sør for Trondheim. I tillegg vil ny E6, med 110-sone, korte ned kjøretiden til drøyt 25 minutter hvis man kjører fra Trondheim sør, sier Moen.

Skal kontakte bedrifter

På den enorme tomta ligger det i dag en blanding av dyrket mark, industri og skog.

I sin definisjon av næringsareal har Midtre Gauldal også valgt å inkludere landbruksareal. Moen sier at det også kan komme boliger på den nordligste delen av tomta nærmest Støren. Moen mener likevel at dyrket mark på området kommer til å bli spart.

Det videre arbeidet vil bli å bygge en vei som vil strekke seg en del innover tomta. Den skal stå ferdig i 2019. Kommunen har foreløpig ikke vært i kontakt med potensielle bedrifter, men starter det arbeidet nå.

- Vi vil ta kontakt med det politiske systemet i trondheimsregionen og høre med dem om det er ting vi kan bidra med arealmessig. Så vil vi kartlegge og komme i kontakt med bedrifter for å høre om vi har løsninger for dem, sier Moen.