Avdelingsdirektør Eva Solvi i Statens vegvesen Sør-Trøndelag sier at entreprenørfirmaet har gjort alvorlige brudd på kontrakten.

- Når vi som byggherre har gjort dem oppmerksomme på bruddene, er det ikke blitt tatt på alvor og fulgt opp, sier Solvi i en pressemelding.

Hun sier at de ikke kan gå nærmere inn på bruddene fordi det dreier seg om kontraktsmessige opplysninger, men sier at det dreier seg om flere alvorlige hendelser.

- Helse- miljø- og sikkerhet

Hun sier til Nea Radio at det blant annet gjelder brudd på helse-, miljø- og sikkerhetsbestemmelsene, noe som har vedvart siden arbeidet ble påbegynt.

Kontrakten ble inngått i juni i år og er på 21 millioner kroner. Den omfatter bygging av 1,4 kilometer gang- og sykkelvei med gatelys og vann- og avløpssystem like sør for Selbu sentrum.

Den omfatter også bygging av støttemurer, sprengning og sikring av en fjellskjæring, og fjerning av løsmasse.

BL Entreprenør vant kontrakten etter å ha levert det laveste anbudet.

Solvi sier at entreprenørfirmaet får en uke på seg til å rydde opp på området, og at de snarest mulig ønsker å komme i gang med en annen entreprenør.

- Uberettiget heving

Daglig leder Jan Erik Isdahl i BL Entreprenør skriver i en tekstmelding til Adresseavisen at de har engasjert juridisk avdeling i Maskinentreprenørenes forbund (MEF), og at de oppfatter det som en uberettiget heving av kontrakten.

- BL Entreprenør AS avviser også på det sterkeste at selskapet har opptrådt på en måte som gir Statens vegvesen rett til å heve. BL Entreprenør AS konstaterer at den uberettigede hevingen nå får juridisk etterspill, skriver Isdahl.

Han skriver at selskapet ikke har ytterligere kommentarer nå.