I fjor sommer lå en gjennomsnittelig mellomlederlønn innen olje- og gassektoren på 840 500 kroner i året. Nå har den sunket til 784 000 kroner , vi ser Norsk Ledelsesbarometer 2015, en undersøkelse gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet for fag- og interesseorganisasjonen Lederne.

- Lønningene har falt utrolig raskt, og mye raskere enn vi hadde trodd, sier kommunikasjonsleder i Lederne, Sverre Simen Hov.

Han forklarer at det er mange faktorer som spiller inn.

Oljeprisen synker

- Vi ser jo at fjoråret var starten på veldig mange kuttprosesser både i Statoil og i levarndørindustrien. Det ble kuttet mye både i konsulentbruk og bonuser. I tillegg slår internasjonale økonomiske trender inn og påvirker norske lønninger på et mer generelt plan. Vi er jo en del av verden.

En annen årsak til fallet i lønnsnivå sier han er oljeprisen. Selv om den norske oljeproduksjonen har vært på synkende kurs i flere år er det først nå det virkelig slår inn på grunn av synkende oljepris.

- Oljeproduksjonen har sunket i ti-femten år, men lønnsomheten har gått opp ettersom oljeprisen har økt så voldsomt. Det er et sammensatt bilde, men denne nedjusteringen av lønninger har sammenheng med fallet i oljepris og oljeproduksjon.

Hvordan den videre utviklingen blir er han ikke helt sikker på.

- Det er synd å si det, men det er mye som tyder på at justeringen kommer til å fortsette, sier Hov.

Fremdeles på topp

Selv om lønnsnivået i olje- og gassektoren har sunket ligger de fremdeles på toppen av lønsstatistikken(se faktaboks).

- Mellomlederne innen olje og gass har ligget høyt sammenlignet med andre bransjer pga blant annet spesielle arbeidstidsordninger offshore. Vi har gjort slike undersøkelser siden 2008, og forskjellene har vært store. Denne todelingen i norsk næringsliv er det flere som har gått ut og sagt at er bekymringsverdig.

Hov tror det lavere lønnsnivået kan være positivt for de delene av landet som ikke er så hardt rammet av oljenedgangen som for eksempel Rogaland er.

- Det blir litt å spå i en krystallkule, men en kan tenke seg at dette blir positivt for for eksempel trøndelagsfylkene. Det kan bli lettere å tiltrekke seg høyt utdannede folk, fortsetter han.

- Det viktigste er uansett at det er en god dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstakerne når driften må justeres, og at det er en fellesforståelse for tiltakene.

Her mener han at norske bedrifter og arbeidstakere har en stor fordel.

- Heldigvis er vi slik organisert her til lands at vi i det store og hele har et godt samarbeid mellom partene i arbeidslivet basert på tillit og dialog. Når en kommer til krisetider er det en stor styrke. Det blir ikke så smertefullt som det kunne blitt om det hadde vært steile fronter, avslutter kommunikasjonslederen.

foto
Kommunkasjonsleder Sverre Simen Hov i Lederne.