Timingen var selvsagt utenfor egen kontroll, men da det nyetablerte selskapet sto rustet til å erobre markedet, slo pandemien inn.

Et godt fotfeste allerede fra starten av, sikret likevel levelige kår i fortsettelsen. Vevle interiør lever i beste velgående. Gründer, bedriftseier og styreleder André Vevle ser fram til fortsettelsen, og registrerer med glede at det igjen begynner å blåse vind i seilene. Selv står han parat til å levere sine interiørprodukter til et marked etter to år med koronapandemi tørster etter nyheter.

Vevle interiør ble etablert og registrert i november i 2019, og var på mange vis etterfølgeren til Black Design som noe tidligere opphørte. Sånn sett hadde selskapet et vel etablert nettverk fra tidligere, og var nok følgelig kjent for mange av kundene allerede dag én.

Sannsynligvis var nok det i seg selv en betydelig «medhjelper» da vi erfarte at hele Norge endret seg bare noen få måneder senere.

Rett før samfunnet stengte ned

Andre Vevle og firmaet hans var godt representert på en svær varemesse på Lillestrøm. Datoen var 7. mars, og Vevle interiør var rede til å lansere sin portefølje av nye produkter.

Så kom den berømmelige datoen 12. mars. Norge stengte ned. Handelen falt som en stein.

– Vi opplevde straks 80 prosent fall i omsetningen, og det skjedde over natta, beskriver André Vevle. Han minnes perioden som kritisk.

Firmaet leverer både til næringslivet, der ikke minst restaurant- og hotellbransjen er svært betydningsfulle kunder. Men også til den vanlige sluttbruker, som deg og meg, via nettbutikk og ett fysisk butikklokale som fortsatt ligger i «Black Design-bygningen» i Skogn.

Firmaet satser på kvalitetsprodukter, og har i alt 1400 ulike artikler å tilby. En vesentlig del av dette er glass og servise, lys, duftprodukter, hyller, tekstiler. Vevle interiør utvikler egne produkter via fabrikker i Østen, hovedsakelig Kina og India, men har også sikret seg agenturet på en hele rekke produkter fra leverandører i Europa. Den tyske glassprodusenten Eisch er et eksempel hvor Vevle har det norske agenturet.

Og ifølge ham selv - uten at vi har innhentet noen stemmer fra den andre siden av bordet - verdens beste glass.

foto
Ingen slår disse glassene, mener André Vevle. Foto: Roger M. Svendsen

Fraktkostnaden tidoblet seg

Vevle interiør henvender seg til kunder over hele landet. Men fikk altså en tøff ilddåp da koronapandemien slo innover oss på starten av 2020.

– Heldigvis hadde vi hatt en veldig god omsetning i desember, januar, februar og i starten av mars. Vi hadde mange eksisterende kunder, og vi hadde en god lagerkapasitet å selge fra. Det vil si vi hadde ting på lager.

For enkelt ble det nemlig ikke. Her var det nemlig ikke bare Norge som stanset opp. Det store lageret på Skogn skulle den kommende tiden vise seg gull verdt, for pandemien grep sterkt inn muligheten for import. Fraktkostnadene økte dramatisk.

– Vi snakker ti-gangen i pris. Både i 2020 og 2021 har vi hatt en årlig merkostnad på én million, forteller André Vevle.

Varemessene stengte, og det ble vanskelig både å utvikle og ikke minst kjentgjøre produktene.

Sugne på nye ting

Når vi nå igjen skriver 12. mars, denne gang 2022, kan vi endelig øyne håp om at koronapandemien er i ferd med å ebbes ut til fordel for normaltilværelsen.

– Det ser bedre ut nå. Vi merker at butikkene er sugne på nye ting, og vi håper at ting kommer ordentlig i gang igjen utover året, sier Vevle.

Men selv om koronaen kanskje trekker seg tilbake, har krigen i Ukraina til gjengjeld gjort at vi også her til lands påvirkes, hvilket også merkes på regnskapet til Vevles interiørbusiness. Både strømpriser og drivstoffpriser gjør at handlelysten avtar.

– Når folk begynner å vri på krona fordi strømprisene er skyhøye, prioriteres strømregninga, og folk blir mye mer sparsomme. Krigshandlingene påvirker dessuten markedet på andre måter også. Mange kjenner nok på at det finnes ting som er viktigere enn andre, og prioriterer deretter, kommenterer Vevle.

Flere bein

Han er likevel tydelig på at selskapet skal klare å komme seg velberget gjennom, til tross for at de har måttet innledet sine to første år under tøffe økonomiske kår.

– Vi har heldigvis flere bein å stå på, hvorav det ene er hotell- og restaurantmarkedet og det andre er privatmarkedet. Mens privatmarkedet svinger ganske voldsomt, ser vi at investeringsviljen innen restaurantmarkedet er på vei tilbake. Konkurransen er hard, nå har de levd på sparebluss i to år og mange er sugne på noe nytt.

Andre Vevle lover at han står klar med sitt sortiment, og poengterer samtidig at han har flere spennende prosjekter på gang.

De egenutviklede produktene produsert i Asia blir naturligvis med også i fortsettelsen, men samtidig har bedriften styrket seg med importen fra en rekke europeiske land. Her er leveringstiden langt kortere.

– Mange av våre leverandører er lokalt tilgjengelig i og med at de holder til i Europa. Der kan vi få påfyll av stort sett alt det vi trenger i løpet av en til to uker.

Vital som bare det

Basert på en kunngjøring fra Brønnøysundregistrene i februar, publiserte avisa Innherred for en måneds tid siden en artikkel der det gikk fram at selskapet Vevle Eiendom AS var oppløst. Artikkelen var ledsaget med et bilde av Frode Vevle som var styreleder i selskapet, avbildet foran Black Design i Skogn. Frode Vevle var også gründeren av Black Design.

Mange har i ettertid koblet avisomtalen med Vevle interiør, og lurt på om interiørselskapet har avsluttet sin virksomhet. Andre Vevle, som er sønnen til Frode, sier han har fått en hel del henvendelser om dette, og mener framstillingen i Innherred har gitt uheldige konsekvenser for Vevle interiør. La oss derfor gjøre det klart: Det oppløste Vevle Eiendom AS har ingen sammenheng med Vevle interiør AS. Sistnevnte er vital som bare det.

Og i løpet av våren forsvinner også det gamle varemerket Black Design, inkludert det som i sin tid var kjent som Black Design shop og senere Black Design interiør. Det innebærer selvsagt også at navn og logoer som i dag er godt synlige på butikk-, lager og kontorlokalet ved Reemyra på Skogn, om kort tid blir erstattet av Vevle interiørs nye profil.

Skal ut og gjøre seg kjent

Og siden vi har vært inne på flere bein å stå på: André Vevle og hans stab har faktisk også et tredje. Nemlig utleie, som bedriften gjør i samarbeid med huseier CF Maskin AS. Sistnevnte firma kjøpte det 6500 kvadratmeter store «Black Design-bygget» på nyåret i 2021. Bygget huser i dag flere leietakere.

Vevle interiør sysselsetter ansatte i til sammen fem årsverk, og omsatte i fjor for cirka 11 millioner kroner.

Målet er å vokse ytterligere inneværende år. Samtidig erkjenner styreleder og daglig leder André Vevle at også ytre rammevilkår er faktorer å ta med i beregningen. Forhold han har kjent på i to år allerede.

– Strømpriser, rentenivå og i det hele tatt all form for usikkerhet påvirker i hvert fall privatmarkedet, sier han. Det kan være skummelt nok. Men så kjenner han parallelt også på optimismen, og er solid forberedt til å gjøre seg og sitt firma ytterligere kjent blant potensielle kunder over land og strand.

– Dem skal det bli flere av, lover han.

foto
«Black Design»-bygningen på Skogn eies nå av CF Maskin AS. Bygningen rommer flere leietakere, deriblant Vevle interiør som i tillegg til sine kontorer, også har en butikk i lokalene. Foto: Roger M. Svendsen