Daglig leder Terje Steen i Trym Bolig ønsker debatten om utviklingen av bydelssentrene velkommen.

– Dette er en del av en større debatt om byutvikling, og da må vi starte med at Trondheim er en by i vekst. Alternativet er, som vi ser det, at denne veksten aktivt begrenses, med den konsekvens at folk flytter til nabokommunene i stedet, sier Steen.

foto
Migosenteret skal rives, og det skal bygges nytt nærsenter og rundt 120 boliger. Foto: Morten Antonsen

Trym Bolig skal rive dagens Migo-senter, og bygge et nytt nærsenter med i overkant av 120 boliger.

– Byåsen som helhet har hatt lav nyboligbygging, og vi anser det som et attraktivt marked. Vi har ambisjoner om å bygge et nærsenter på Hallset, som vi tror er godt tilpasset lokalmarkedet, sier Steen.

Migosenteret ble bygd i 1970, og har vært nærsenter i bydelen i over 50 år. Senteret er nå tømt, bortsett fra Restaurant Da Vinci som er åpen.

LES OGSÅ: - Ikke politikernes oppgave å ødelegge folks livsglede

– Sterke følelser

Det nye senteret blir på 4500 kvadratmeter (kvm), litt større enn dagens bygg. Her kommer det en Coop Extra dagligvarebutikk på vel 1700 kvm.

foto
Daglig leder Terje Steen i Trym Bolig Foto: Morten Antonsen

– Vi har startet å søke etter leietakere til å fylle opp senteret med et variert tilbud. Vi skjeler til tilsvarende senter som Valentinlyst og Byåsen Butikksenter. Det bør ha apotek, et spisested og småhandel for å være et velfungerende nærsenter, sier Steen.

Utbyggingen er på vel 20 000 kvm til sammen, inkludert parkeringskjeller. De vel 120 leilighetene får et areal på til sammen vel 7200 kvm.

foto
Det nye Migosenteret på Hallset med i overkant av 120 boliger. Foto: Illustrasjon: ARC Arkitekter

Da reguleringsplanen ble vedtatt i fjor høst, sa flertallet i bystyret ja til at det også bygges ei 14 etasjer høy blokk. De andre blir på fire til seks etasjer.

Planen førte til mye debatt. Kommunedirektøren mente politikerne ikke burde si ja til høyblokka, og naboer protesterte. Flere mener utbyggerne styrer for mye av byutviklingen.

– All byutvikling, uavhengig av om det er høyt, lavt eller bredt, er ofte kontroversielt. Naboer og omgivelser er vant til eksisterende situasjon, og om den endres utløser det ofte sterke følelser. I en by som vokser har man egentlig kun to alternativer, enten å la byen vokse utover eller fortette som i dag, enten ved å bygge tettere eller høyere. Det er rammevilkårene. Man ønsker jo å beholde landbruksjord rundt Trondheim, og det mener jeg er en riktig beslutning, sier Steen.

Trym Bolig forventer å starte salget av boligene til høsten, og regner med byggestart første halvår neste år. Byggetid er rundt to år.

– Må ha et visst volum

Selger av Migosenteret er Nærsenter Utvikling, som i tillegg til Migosenteret og Saupstad Senter, eier fem senter på Østlandet og ett i Stavanger. Opprinnelig skulle Nærsenter Utvikling fortsette å eie og drive selve Migosenteret, og Selvaag Bolig bygge og selge boligene. Men i vinter trakk Selvaag Bolig seg fra prosjektet, fordi de mente lønnsomheten ikke ble god nok.

Administrerende direktør Halvor Alexander Borgen Krafft i Nærsenter Utvikling forteller at det da ble naturlig å selge hele prosjektet.

– Da er det bedre å selge det hele som en pakke, enn å inngå et nytt samarbeid med en ny aktør. Jeg tror Migosenteret blir kjempefint, sier Krafft.

Han er ikke enig i at utbyggerne får bygge det de vil i Trondheim.

– Jeg føler ikke at utbyggere styrer byutviklingen. Skal du rive eldre kontantstrømseiendommer for å bygge nye boliger, må du ha et visst volum for at det skal være økonomi i det. Så kan man være enige eller uenige om hva som ser fint og stygt ut. Det er opp til plankontoret og politikerne, og vi kom i mål til slutt, sier Krafft.

Verken han eller Steen vil si hva Trym Bolig betaler for Migosenteret. Men etter det Adresseavisen erfarer ligger prisen noe i overkant av 150 millioner kroner.

LES OGSÅ: To nye bydelssentrum kan få nesten 500 nye boliger i Trondheim

Fem budgivere

Det er Norion Næringsmegling som har stått for salgsprosessen. Megler og partner i Norion Næringsmegling, Rune Husby, sier det var stor interesse og fem budgivere da fristen gikk ut 3. mars.

foto
Megler og partner Rune Husby i Norion Næringsmegling Foto: Morten Antonsen

– Det var flere som var interesserte, men det endte med fem budgivere. Alle er utviklere, primært boligutviklere, men det var også noen som driver med senterutvikling, sier Husby.

Han forteller at kjøpsinteressen er lite påvirket av at det er ventet økte renter og lønns- og materialkostnader, og usikkerhet på grunn av krigen i Ukraina.

– Det virker som de som driver med boligutvikling er mer opptatt av å kjøpe de riktige prosjektene, og det er fortsatt stor konkurranse om å sikre seg denne typen prosjekter, sier Husby.

Han legger til at økte rente- og byggekostnader kan gjøre at det tar lengre tid å realisere prosjektene, fordi det tar lengre til å selge boligene.

Steen peker på den iboende etterspørselen i markedet.

– Flere innbyggere i Trondheim danner grunnlaget for etterspørselen. Økt rente reduserer betalingsevnen til folk, og sammen med lønnsøkning og materialkostnader som er uforutsigbare, tror jeg vi kan få kortere perioder hvor det er uro eller lavere etterspørsel. Men over tid er etterspørselen etter boliger relativt forutsigbar i Trondheim, sier Steen.

LES OGSÅ: - Trondheim mangler en masterplan