Onsdag morgen meldte Hitra-Frøya at Mowi bestemte seg for å bygge nytt lakseslakteri på Jøsnøya på Hitra.

Avisa møter to blide fjes på tomta på Jøsnøya senere samme dag. Fabrikksjef ved Mowi Ulvan, Olaf Reppe, og prosjektleder Kolbjørn Jektvik, har tatt med spade til anledningen.

– For Mowi er dette en stor dag. Ikke bare for Mowi midt, men hele selskapet. Vi har jobbet med dette i ti år. Det er en fantastisk stor dag, sier Jektvik.

foto
– Det er en fantastisk stor dag, sier prosjektleder, som tok med spade til anledningen. Foto: Julie Dønnem Lillevik

– En kjempestor brikke i utviklinga

Kommunedirektør Ingjerd Astad og kommunalsjef for næring, Dag Robert Bjørshol, dukker også opp på Jøsnøya med gratulasjoner.

–Det er en kjempestor brikke i utviklinga på dette området og for regionen. Jeg vil jo si at det har et nasjonalt preg, fordi vi sørger for å få produksjonen hit og selv om Mowi er på Hitra fra før av, så er dette med på å utvikle området og nå våre visjoner. Det vil bety at det er flere som kommer hit nå, sier Astad.

foto
Her skal den nye fabrikken på tomta på 50 mål bygges. Fabrikken blir nabo til Lerøy og Bewi. Foto: Julie Dønnem Lillevik

Fabrikksjef Reppe forteller at skissene er lagt på detaljplan.

– Det bygges en ny fabrikk med ny teknologi. Det blir mye mer effektivt enn det som vi har i dag. Fabrikken har en layout som kan dobles over tid. Vi bygger for framtida, sier Reppe.

Hva skjer med fabrikken på Ulvøya?

– Det har vi ikke tatt stilling til, vi skulle ikke gjøre noe mer før vi fikk vedtak på ny og det fikk vi i går. Det vi snakker om er sannsynligvis å få solgt det til ett eller annet.

Blir de ansatte i dag over til nytt bygg?

– Ja, de fleste blir nok det. Vi har noen innleiebyrå vi bruker når vi har toskift og slikt, så alle de blir kanskje ikke med. Men alle faste blir med.

foto
Fabrikksjef ved Mowi Ulvan, Olaf Reppe, forteller at fabrikken vil ta i bruk ny teknologi som er mer effektivt enn det de har i dag. Foto: Julie Dønnem Lillevik

Vil ferdigstille om to år

Bygginga av fabrikken begynner allerede om en måned, i april. Innen første kvartal av 2024 skal det være ferdigstilt, forteller prosjektleder.

– Det er en kjempestor dag for regionen Hitra og Frøya, det at de blir værende her. Vi ser for oss i framtida et kluster for havbruksnæringen her. Dette er et trinn i utviklinga av anleggsområdet på Jøsnøya, sier Bjørshol.

Jektvik forteller at de ser et 30-års perspektiv når de skal bygge en fabrikk. I den nye fabrikken vil de inn med moderne teknologi.

– Vi må berømme kommunen for deres velvillighet, samarbeid og tålmodighet. De har vært på tilbudssida hele veien, sier Jektvik.

Til utarbeidingen av fabrikken vil Mowi ta i bruk både lokale og ikke lokale firmaer.

– Vi starter nå med å knuse masse, og det er det Hitra anleggservice som vil gjøre. En del lokale firma blir det, men det er opp til hovedentreprenørene, sier prosjektleder.

foto
Illustrasjonen viser hvordan Mowi har tenkt å bygge fabrikken. Foto: Mowi