Melhus kommune har både et eget næringsfond og et såkalt kraftfond. Sistnevnte får tilskudd fra vannkraftutbygginga som er i Melhus. Vannkraftutbygginga er på Lundamo, og kommunen har konsesjonsinntekt fra denne.

Kraftfondet var ved inngangen av 2021 på 1,615 millioner kroner, mens næringsfondet hadde 466.693 kroner innestående. Kommunen delte ut renteinntekter og konsesjonsinntekter til søkere av næringsstøtte.

22 søknader

Årsmeldinga som legges fram for formannskapet på tirsdag, viser at kommunen fikk inn 22 søknader. Kommunen har et eget næringsutvalg som består av ordfører, varaordfører og opposisjonsleder, og diss valgte ut hvilke søknader som skulle imøtekommes. Ifølge årsmeldinga ble 13 søknader innvilget og 9 avslått. Før søkerne får utbetalt støtte, må de ifølge årsmeldinga dokumentere bruk av støtten. Oversikten som formannskapet får, viser hvem som faktisk fikk betalt næringsstøtte i fjor og oversikten viser at det var 11 søkere.

Søknadsbeløpet fra de 11 som fikk innvilget støtte, var på tilsammen 1,5927 millioner kroner. Kommunen delte ut 670.500 kroner.

Disse fikk støtte:

North East Photo (Det gamle hjørnet) (reklametrykk) 25.000 kroner

Melhus Hørsel 50.000 kroner

Butik Sentral (bruktbutikk) 25.000 kroner

Melhus Rotary (animasjonsfilm) 100.000 kroner

Prestegårdslånas Bygningsvernsenter 123.000 kroner

Barents Outdoor (friluftsutstyr) 100.000 kroner

Smak og Opplev Melhus (matfestival) 50.000 kroner

Melhus Bygdeservice 60.000 kroner

Haugen Gård (videreutvikling av Festsuppe) 60.000 kroner

Smak og Opplev Melhus (Pop-up butikk) 17.500 kroner

Proneo (råd- og veiledningstjeneste) 60.000 kroner

I år kan søkere få tildelt til sammen 731.055 kroner fra næringsfondet og kraftfondet ifølge årsmeldinga. 285.000 kroner er i tillegg satt av til søkere som har fått innvilget støtte, men som ikke har fått det utbetalt.

Oppstartshjelp

Næringsrådgiveren viser i årsmeldinga til at Melhus kommune har hatt en avtale med Proneo når det gjelder veiledningstjeneste og hjelp med behandling av søknader enten det er for næringsstøtte eller for koronastøtte. Kommunestyret vedtok i fjor å sette av 100.000 kroner pr. år til bruk av Pronero.

Av årsmeldinga framgår det også at kommunen har vært involvert i arbeid med oppstartsbedrifter. Oppstartsbedrifter i Melhus er ifølge årsmeldinga, SeedLine, Norwaters Holding og Iborg AS.

Melhus Hørsel havnet i bakevja da de leide lokaler i det kommunale bygget Kroakvartalet. Så fikk Hanne Hofstad og Grete Bergheim leie lokaler i Thoragården i Melhus sentrum. Foto: Gunn Heidi Nakrem