Men de store pengene som må til for å håndtere flyktningestrømmen mot Norge neste år, blir først tema om en måned.

Statsbudsjettet for 2016 er nemlig utarbeidet med de gamle prognosene på at det skulle komme 11 000 asylsøkere til Norge, skriver regjeringen i statsbudsjettet – og varsler en såkalt tilleggsproposisjon for utgiftene regjeringen ikke har tatt høyde for.

Denne er ventet i månedsskifte og skal behandles sammen med statsbudsjettet.

Øremerker Syria

Regjeringen gjør imidlertid allerede nå noen grep for å møte flyktningsituasjonen ute og hjemme:

  • Bistandsbudsjettet er økt til 33,6 milliarder kroner og låses til én prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI).

  • Den humanitære andelen økes med én milliard kroner til 4,8 milliarder kroner. Minst 1,5 milliarder kroner øremerkes situasjonen i Syria og nabolandene.

  • En god del av den humanitære bistanden til Syria og nabolandene skal også øremerkes til skole og psykososiale tiltak for flyktningbarn

  • Regjeringen henter 1,9 milliarder kroner fra bistandsbudsjettet til å håndtere flyktninger i Norge.

  • UDI får styrket saksbehandlingskapasiteten sin, i første omgang med 20 millioner kroner.

  • Norge henter ut 3 000 overføringsflyktninger fra Syria i 2016, den totale kvoten er på 3120 plasser.

  • Kommunene får økt bosettingstilskudd. Men Husbanken får sin pott redusert. Her vil det trolig komme endringer om noen uker.

Frykter neste runde

Regjeringens støttepartier Venstre og KrF er i utgangspunktet kritisk til at Regjeringen forsyner seg av bistandsbudsjettet til å håndtere flyktninger i Norge.

- Vi ser at situasjonen er meget spesiell, men vi kan ikke uten videre gi grønt lys for å hente penger fra bistand på denne måten, sier Venstres Andre Skjelstad.

- Normalt ville vi reagert veldig sterkt. Men for å være oppriktig, er vi mer nervøs for hva som skjer når regjeringen legger tilleggsproposisjonen på bordet om noen uker. Da kommer de virkelige store tallene. Som det også skal finnes inndekning for. Jeg vil advare regjeringen mot å hente enda mer penger fra bistandsbudsjettet, sier KrFs Kjell Ingolf Ropstad