– Jeg har ingen formening om hva eventuelle sanksjoner vil gå ut på eller om vi vil bli rammet av dem. Vi som vanlige lekfolk, langt unna konflikten, har ingen forutsetninger for å vurdere det. Men, jeg er spent på å se hva som skjer, sier nordmannen Arne Geirulv (62), som bor på Averøya på Nordmøre.

Sitter i styret i børsbedrift

Siden 2011 har han sittet i styret i det Moskva-baserte og børsnoterte selskapet Russian Aquaculture. Det er ifølge Geirulv det største oppdrettsselskapet i Russland. Bedriften eier også to norske oppdrettsselskaper, og Geirulv er styreleder i dem begge.

De to norske selskapene som har russisk eier er Olden Oppdrettsanlegg i Lysøysund i Ørland kommune på Fosen. Det andre heter Villa og holder til på Moltustrand i Herøy kommune på Sunnmøre. Begge bedriftene produserer laksesmolt, som blir sendt til oppdrettsanlegg på Kolahalvøya.

LES OGSÅ: I slutten av 2017 hadde Adresseavisen en artikkel om Olden Oppdrettsanlegg, som da nylig var kjøpt av et russisk selskap.

Smolteksport: Smolt, det vil si små laks, blir sendt fra Olden på Fosen til oppdrettsanlegg på Kolahalvøya i Russland. Som annen økonomisk aktivitet mellom Russland og vestlige land, kan smolten bli rammet av sanksjoner etter Russlands invasjon i Ukraina. Foto: Alexander Killingberg

Sender smolt til Kola

Villa og Olden ble kjøp av det russiske selskapet i 2017. De to er blant få norske virksomheter som eies av russere.

Olden oppdrettsanlegg hadde lokale, norske eiere frem til Russian Aquaculture overtok eierskapet i oktober 2017. Da hadde russerne nylig kjøpt Villa på Sunnmøre.

Poenget for det russiske selskapet med å eie de norske smoltprodusentene er å kunne bruke genmaterialet i norsk laks.

Når laksesmoltene veier rundt 100 gram, blir de sendt med brønnbåt til de russiskeide oppdrettsanleggene ved Murmansk på Kolahalvøya.

Olden på Fosen sysselsetter sju årsverk fordelt på flere stillinger.

Stor, men mellomstor

– Russisk fiskeoppdrett er nokså stor, men det er veldig mange små virksomheter som driver oppdrett av en rekke arter. Den oppdrettsvirksomheten som er størst er oppdrett av laks og ørret i Murmanskregionen, forteller Geirulv.

Selv om Russian Aquaculture er størst i Russland, er volumet ikke større enn at det tilsvarer en mellomstor aktør i Norge. Russian Aquaculture produserte i 2021 35 000 tonn laks og ørret. Til sammenligningt produserte det konfliktfylte norske oppdrettsselskapet NTS i fjor 42 000 tonn laks i Norge og på Island. En rekke andre norske oppdrettsselskaper er vesentlig større enn NTS.

Sanksjoner? Arne Geirulv (til venstre) legger ikke skjul på at han er spent på om Olden Oppdrettsanlegg og deres eier Russian Aquaculture blir rammet av økonomiske sansksjoner. Til høyre på bildet fra 2017 er Kurt Olden, daglig leder i den russiskeide smoltbedriften. Foto: Alexander Killingberg

– Godt samarbeid

Arne Geirulv beskriver det elleve år lange samarbeidet med Russian Aquaculture som godt, profesjonelt og langt fra dramaet i sikkerhetspolitikken.

– Jeg har et veldig godt samarbeid med personene i selskapet som jeg har kontakt med. De har kjøpt norsk smolt for betydelige beløp de årene de har eid de to norske bedriftene, sier Geirulv.

Russerne var kunder hos Olden også før de kjøpte bedriften.

Kjenner eieren

Onsdag skrev nyhetstjenesten Ilaks at eierne i Russian Aquaculture har tette bånd til Kreml og kretsen rundt president Vladimir Putin.

Senere på dagen ble dette tilbakevist av Russian Aquaculture.

– Det stemmer. Ikke siden 2016 har det vært slike bånd, sier Geirulv.

Han viser til at året før det russiske selskapet kjøpte oppdrettere i Norge, forlot i 2016 Gleb Frenk selskapet. Han skal ha hatt tette politiske kontakter til regimet i Kreml.

– Vestlig standard

Ifølge Geirulv gjelder det ikke for dagens hovedeier i Russian Aquaculture, Maxim Vorobyov. Han eier 47,7 prosent av aksjene og er styreleder.

– Jeg kjenner ham som en veldig okei kar. Han driver virksomheten profesjonelt og etter vestlige standarder, sier Geirulv.

Ilaks har sitert en russisk næringslivsavis på at Vorobyov har en formue på mellom 293 og 382 millioner amerikanske dollar. Det vil si at Vorobyov kan være god for rundt 3,5 milliarder norske kroner.

Driver etter norske regler

Arne Geirulv sier at det ikke eksisterer noen konseksjonsordning for fiskeoppdrett i Russland.

– Derfor styres selskapet etter norske regler. Vi har funnet ut at det er hensiktsmessig, blant annet fordi det gir god fiskevelferd, sier Arne Geirulv.

Russian Aquaculture har hovedkontor i Moskva og avdelingskontorer i Murmansk og i Karelen. Selskapet er børsnotert og har 14 000 aksjonærer.