Styret i Statnett har fattet en investeringsbeslutning på den planlagte høyspentledningen som skal gå fra Trollheimen til Snillfjord. Den 63 kilometer lange ledningen er beregnet å koste mellom 1,1 og 1,35 milliarder kroner.

Tidligere har Statnett også fattet en investeringsbeslutning på en tilsvarende ledning nord for Trondheimsfjorden. Strekningen fra Namsos til Åfjord er beregnet å koste mellom 1,8 og 2,4 milliarder.

På sikt planlegger Statnett å kople de to ledningsstumpene sammen via en sjøkabel over Trondheimsfjorden.

Skal frakte vindkraften

Investeringsbeslutningene er tatt med forbehold om at Statkraft, Trønderenergi og deres sveitsiske partnere gjør alvor av planene om å bygge ut minst 1000 megawatt vindkraft sør og nord for fjorden. Kraftselskapene har varslet en investeringsbeslutning i første kvartal neste år.

Vender vindkraftutbyggerne tommelen opp, kan produksjonen starte allerede i 2019. Derfor må Statnett starte forberedelsene for ledningene nord og sør for Trondheimsfjorden allerede nå, ifølge konserndirektør Håkon Borgen.

- For å opprettholde fremdriften i prosjektet og ha anlegget klart i løpet av 2019, er det nå fattet en investeringsbeslutning for delstrekningen Surna-Snilldal. Vi har tidligere fattet en investeringsbeslutning på Namsos-Hofstad (Roan)-Åfjord (Storheia), og vil i løpet året gå ut med forespørsler på lednings- og stasjonsentreprisene, sier han.

Tar forbehold

Kommunikasjonssjef Martha Hagerup Nilson sier eventuelle kontrakter med leverandører vil bli inngått med forbehold om at vindparkene blir bygd ut. Sier kraftselskapene ja, vil Statnett-styret fatte en formell utbyggingsbeslutning før pengene begynner å løpe.

- Vi har en litt annen beslutningsprosedyre enn det som kanskje er vanlig, sier hun.