- Ideen kom etter en sommer med eksperimentklubb på Vitensenteret. Flere barn tok kontakt og ville ha hjelp til å finne eksperimenter de selv kunne gjøre hjemme, sier Marie Jacobsen Lauvås.

Hun tar master ved entreprenørskolen på NTNU, hvor hun sammen med medstudentene Hanne Rentsch Ersdal og Marius N. Nicolaysen har startet bedriften Kunnskapsløypa. De jobber med å utvikle applikasjoner for formidling, og denne uken lanserer de en eksperimentpakke.

Gode realfagsopplevelser

Kunnskapsløypas eksperimenter er en app som kan lastes ned gratis, og eksperimentvideoene fås kjøpt som konvolutter med 2D-koder hos Vitensenteret og NTNU Vitenskapsmuseet. Foreløpig har de lansert tre eksperimenter som kan gjøres på kjøkkenet hjemme, men flere er allerede på gang.

- Målet er å gi barn gode opplevelser med realfag, og pirre nysgjerrigheten, sier Jacobsen Lauvås.

På nett finnes det allerede mange videoer med eksperimenter, men det kan være vanskelig å finne videoer som formidler og forklarer eksperimenter så enkelt at også barn forstår hva som skjer. Studentene har filmet eksperimenter med hjelp fra studenter ved Den Norske Filmskole, i tillegg kan man lese om det som skjer. Informasjonen er delt opp i to deler hvor det først står en del morsomme fakta, og en del hvor eksperimentet forklares litt nærmere men med enkle beskrivelser som barn forstår. I den første pakken har de en såpevulkan, maizenagugge, og den usynlige gassen. Alle tre kan enkelt gjennomføres hjemme og er ikke farlige.

Lek eksperimentør

Entreprenørskolen på NTNU bygger på treårig sivilingeniørutdanning. Selv om alle har realfagsbakgrunn jobber de med formidling av all type kunnskap gjennom Kunnskapsløypa. Grunnen til at de tok tak i realfag når de skulle lage et eget produkt, er at det kan gjøres enklere å forstå ved å visualisere. Realfag kan oppfattes som vanskeligere å forstå gjennom tekst enn andre fag. Kunnskapsløypa vil gjøre det lettere for barn å leke eksperimentør og prøve ut realfag på egenhånd.

- På vitensenter rundt om i landet lages mange bra show og eksperimenter, men det er kanskje to av 14 som får være med å gjennomføre disse. De vises også bare for de som besøker vitensenterene. Gjennom denne pakken får vi spredt informasjonen ut, og barn kan være litt eksperimentør hjemme hos seg selv, sier Jacobsen Lauvås.