Det kommer frem i en børsmelding fra Norway Royal Salmon (NRS) tirsdag morgen, der selskapet svarer på NTS’ krav om å granske datterselskapet.

«NTS' krav om granskning, med tilhørende antydninger om erstatningsansvar for styre og ledelse i NRS, fremstår som et forsøk på å legge press på ledelsen i NRS», skriver de i meldingen, og knytter det til Salmars forsøk på å kjøpe NTS.

NTS krevde mandag nytt styrevalg i NRS, samtidig som de ba om en granskning for å avklare «eventuelle uregelmessigheter».

Bakgrunnen er den opphetede eierkonflikten i det Namdal-baserte havbrukskonsernet NTS, der to grupper av eiere står steilt mot hverandre.

Sentralt i konflikten står de to datterselskapene NRS og Salmonor, som NTS’ ønsket å slå sammen da storeieren Helge Gåsø fortsatt hadde makt i styret i selskapet.

Betingelse fra konkurrenten

Men i vinter har en gruppe av hovedsakelig lokale eiere tatt kontroll i NTS, og samtidig avtalt å selge aksjene sine til Gustav Witzøes oppdrettskonsern Salmar.

En av betingelsene i Salmar-budet er at sammenslåingen av NRS og Salmonor ikke blir noe av, og tidligere i mars fikk NTS også valgt inn et nytt styre i NRS.

Helge Gåsø ble kastet som styreleder, og erstattet av Roald Dolmen som er sentral i gruppen som har tatt makten i Namdal-konsernet.

Helge Gåsø (t.v.) ble kastet som styreleder i Norway Royal Salmon på en ekstraordinær generalforsamling 17. mars. Foto: Richard Sagen

Kjent inhabile

NRS er derimot ikke heleid av NTS, og de andre eierne sitter på rundt 30 prosent av aksjene i selskapet.

Tre av medlemmene i det nye NRS-styret har heller ikke bindinger til NTS, og de har bestemt at Dolmen og styrekollega Lillian Bondø er inhabile og gått videre både med planene om å overta Salmonor og med en planlagt aksjeutstedelse (emisjon) for å finansiere oppkjøpet.

«Det nye uavhengige styret i NRS har, i likhet med det tidligere uavhengige styret, konkludert med at det er i NRS' interesse å gjennomføre Salmonor-transaksjonen og den planlagte emisjonen», skriver de i børsmeldingen mandag, der de står fast på at avtalen er juridisk bindende.

«En utsettelse av emisjonen vil medføre betydelig usikkerhet, både i form av generell markedsusikkerhet og usikkerhet knyttet til utviklingen av laksepriser. NRS vet heller ikke hvordan Salmar vil forholde seg til Salmonor-transaksjonen etter at Salmar eventuelt har gjennomført budet på NTS», fortsetter de.

Avviser kravene

I en børsmelding mandag kom NTS med en rekke krav som vil stanse eller utsette overtakelsen inntil Salmars-oppkjøp er i boks, samtidig som de også krevde enda et nytt styrevalg i NRS.

Nils Martin Williksen (t.v.) og Roald Dolmen er sentrale i gruppen som har tatt makten i NTS, og de er nå styreledere i henholdsvis NTS og NRS. Foto: Dag H. Ystgaard

I svaret sitt tirsdag skriver de øvrige styremedlemmene i NRS at en slik utsettelse vil være i strid med NRS' interesser.

«Slik sett er kravene fra NTS en anmodning til NRS-styret om å gjøre beslutninger som vil skade aksjonærverdiene i NRS, herunder verdiene og interessene til selskapets minoritetsaksjonærer», skriver de.

– Betydelig økonomisk interesse

De avviser også NTS’ påstand om at Dolmen og Bondø ikke er inhabile i arbeidet med Salmonor-overtakelsen.

«I tillegg til at Dolmen og Bondø har en betydelig økonomisk interesse i NRS' motpart i transaksjonen, har de, som følge av betingelsene i Salmar-budet, et sterkt økonomisk incentiv til å stoppe emisjonen. I lys av dette er NRS overrasket over at NTS velger å argumentere for at Dolmen og Bondø ikke er inhabile», skriver de.

– Svært uheldig situasjon

De antyder i tillegg at Salmars betingelse om at Salmonor-avtalen ikke gjennomføres, handler om å unngå en såkalt gjennomgående tilbudsplikt.

Da vil Salmar i tilfelle bli nødt til å legge inn bud på hele NRS, i i motsetning til et indirekte kjøp gjennom overtakelse av NTS’ aksjer i selskapet.

«Det er NRS' vurdering at budet fra Salmar reflekterer en vesentlige høyere prising av NRS enn det som er reflektert i børskursen i NRS i dag. Uavhengig av Salmars motivasjon setter dette vilkåret NRS, og ikke minst minoritetsaksjonærene i NRS, i en svært uheldig situasjon», skriver de.