Superlønnsomt: Med en kilopris på over 80 kroner, er produksjon av oppdrettslaks som å trykke penger. Bildet er fra en NTS-eid laksemerd i Nærøysund. Foto: Steinar Johansen/Midt- Norsk Havbruk

Dragkampen om NTS handler om hvem som skal ha makten i et halvstort, trøndersk lakseoppdrettsselskap. Makt handler om innflytelse og om penger. Det er neppe tilfeldig at maktkampen utspiller seg mens lakseprisen har gått fra høy til skyhøy. Bedriften verdsettes til 15 milliarder kroner.

Hoder har rullet

En konsernsjef har gått av, den største eieren er kastet ut av styret, styrelederen er skiftet ut og store datterselskaper er i spill. Denne og neste uke er den heftigste konflikten i en trøndersk bedrift noensinne årsak til ekstraordinære generalforsamlinger i ikke mindre enn tre børsnoterte bedrifter som er vevd inn i dramaet om NTS. Resultatet av striden blir kanskje ikke engang det som var tilsiktet da dragkampen starter.

Blankt gull: Svært høye priser har gitt lakseproduksjon et gyllent skjær. Den høye lakseprisen kan være en viktig årsak til kampen om NTS. Bildet er fra Salmars lakseslakteri på Frøya. Foto: Morten Antonsen

En børsmelding før jul

Det første hintet om konflikten nådde omverdenen lille julaften i fjor. Da ble det sendt ut børsmelding fra NTS, etter at et mindretall blant aksjonærene i selskapet krevde utskifting av styret. Det opprørske mindretallet besto av tre familier som er involvert i lakseoppdrett i Nærøysund, der NTS holder til. NTS har hovedkontor i Rørvik, som er det ene av to kommunesenter i Nærøysund i Ytre Namdal.

På denne delen av Trøndelagskysten betyr lakseoppdrett minst like mye for næringsliv, samfunnsstruktur, sysselsetting og verdiskaping som det gjør på Hitra og Frøya lenger sør.

Kastet ut: Helge Gåsø ble kastet ut fra styret i NTS, selv om han er den største eieren. Han sitter fortsatt med nøkkelen til hvordan dragkampen om NTS skal ende. Foto: Dag H. Ystgaard

Mistet livsverket

Opprøret fra de tre familiene som er medeiere i NTS er først og fremst rettet mot den største eieren i NTS, Helge Gåsø. Han kom inn i Rørvik-bedriften da han vekslet verdien av det lakseorienterte rederiet Frøy mot aksjer i NTS. Gåsø ble med det eier av 37 prosent av aksjene i NTS, mens Frøy ble et datterselskap i NTS.

Helge Gåsø (60) fra Frøya har levd hele sitt voksne liv med laks. Gåsø bygde opp oppdrettsselskapet Midnor på Hitra, men etter en tøff økonomisk nedtur i oppdrettsnæringen, valgte Midnors bank, Sparebank 1 SMN, i 2003 å selge Gåsøs livsverk til Lerøy fra Bergen.

Senere bygde Gåsø opp Frøy, som er et rederi med båter og skip spesialbygd for oppdrettsnæringen. Frøy gjorde Gåsø meget rik, men med kontroll over NTS ville pengene yngle enda mer.

Kastet ut den største eieren

Nils M. Williksen (66) er en av forgrunnsfigurene i opprøret mot Helge Gåsø. Williksen stemte blankt da NTS og Gåsø-selskapet Frøy ble slått sammen i april 2020. I februar fikk Williksen viljen sin, da han ble styreleder i NTS, mens Gåsø ble kastet ut av styret. Gåsø ble stemt ut av styret, selv om han med 37 prosent av aksjene var og fortsatt er den største eieren i NTS.

Vinner og taper: Nils M. Williksen vant dragkampen om styret i NTS, men ved å selge til Salmar har han også sagt ja til å flytte beslutningsmakt fra Ytre Namdal til Frøya. Foto: Dag H. Ystgaard

Tre generalforsamlinger

På fredag holdes det ny ekstraordinær generalforsamling i NTS. Det blir den tredje på like mange måneder. I januar lyktes ikke opprøret, etter at en av deltagerne skiftet side i siste sekund. Ved en ny ekstraordinær generalforsamling i februar hadde opprørerne samlet troppene og lyktes med å få knapt flertall for å skifte ut Gåsø, styrelederen og andre styremedlemmer.

På møtet for aksjonærene i NTS som skal holdes 18. mars, er det de som ble kastet i februar som krever omkamp. De har krevd at Gåsø gjeninnsettes i styret og en økonomisk gjennomgang av NTS og datterselskapene Frøy og Norway Royal Salmon.

Døtre i striden

De to datterselskapene står sentralt i striden. Som morselskapet NTS er også Frøy og Norway Royal Salmon (NRS) børsnotert.

Torsdag skal det være ekstraordinær generalforsamling i NRS fordi de nye makthaverne i NTS ønsker at styret skiftes ut. Onsdag kveld kom valgkomiteens innstilling, der Helge Gåsø foreslås byttet ut som styreleder til fordel for Roald Dolmen.

I neste uke skal det være tilsvarende møte i Frøy, der det også er lagt frem et nytt styreforslag.

NTS eier 68 prosent av aksjene i NRS, og i fjor sommer pågikk en maktkamp om NRS som NTS og Helge Gåsø vant. Taperen den gang ligger nå an til å få en solid revansj.

Vinner: I øyeblikket ligger det an til at Gustav Witzøe og Salmar vinner dragkampen om NTS når selskapet fra Frøya gjør strandhugg i Ytre Namdal. Foto: Morten Antonsen

Salmar skal overta

Som ikke striden om NTS er komplisert nok, blir den ikke enklere å forstå av at konflikten mellom Gåsø og de lokale eierne i Rørvik fører til at NTS sannsynligvis blir kjøpt og overtatt av laksegiganten Salmar, der Gustav Witzøe er gründer og konsernsjef.

Dramatikken i vinter har vist at det bak neste sving kan lure en uventet overraskelse. Hvis det ikke dukker opp nye forhold, vil Salmar imidlertid ved utgangen av mars bli største eier i NTS.

Usikkerheten i dette er først og fremst knyttet til hva Helge Gåsø vil foreta seg: Vil han selge til Gustav Witzøes Salmar eller vi han ikke?

Eierdrama: Maktkampen mellom eierne i NTS har til nå i liten grad påvirket de ansatte i bedriften og laksen i merdene på kysten i Ytre Namdal. Bildet er fra et NTS-anlegg i Eiterfjorden i Nærøysund. Foto: Terje Svaan

Gåsø versus Witzøe

Helge Gåsø og Gustav Witzøe (68) er begge fra Frøya, men er ikke akkurat perlevenner. I fjor sto de mot hverandre i dragkampen om NRS. Ingen av dem har villet si noe offentlig om forholdet til den andre. I en bok som ble utgitt for noen år siden ble det pekt på at det tidvis har vært et betent forhold mellom Helge Gåsø og Gustav Witzøe.

Tilbudet fra Salmar om å kjøpe NTS gjelder også Helge Gåsøs 37 prosent eierandel. Dersom Gåsø tar imot tilbudet fra Witzøe, får han litt kontante penger. Videre blir han en relativt liten aksjonær i Salmar, men mister enda et livsverk. Hvis det går slik, vil han ha mistet først Midnor, så Frøy. Det er derfor det ikke kan utelukkes at Gåsø tar med seg Frøy og forlater NTS og Rørvik før Salmar gjør strandhogg på Namdalskysten.

Resultatet blir …

Hva blir utfallet av den heftige dragkampen? Det vet ingen med sikkerhet, men akkurat nå ser det ut til at resultatet etter måneder med tautrekking, usikkerhet for de ansatte, møter etter møter, utskiftinger i tillitsverv, gjensidige beskyldninger og oppdrag til godt betalte advokater og rådgivere, blir slik:

  • Helge Gåsø blir jaget fra Rørvik.

  • Gustav Witzøe og Salmar blir ønsket velkommen og kommer til dekket bord.

  • Rørvik og Nærøysund mister den strategiske kontrollen over den største bedriften i Ytre Namdal, fordi de lokale eierne i NTS har sagt ja til å selge til Salmar på Frøya.