87 prosent av alle nyregistrerte biler i Trøndelag i januar var elbiler. I fjor var tallet 58 prosent.

Det er ett stort steg mot politikernes mål om at salget av alle nye personbiler skal være nullutslippskjøretøy (elbiler og hydrogenbiler) fra 2025 av.

Rene bensin- og dieselbiler sto for kun fem prosent av nybilsalget, mens resterende åtte prosent var hybridbiler.

Norge ligger langt foran andre sammenlignbare land i denne statistikken, som Sverige og Danmark. Det skyldes i stor grad politiske valg og økonomiske insentiver for å velge nullutslippsbiler, som bomring, parkering og skatter og avgifter.

Én forhandler med en tredjedel av markedet

Det heteste merket i januar var Audi, med 77 nye biler og 12 prosent av markedet. Etter det kommer Volkswagen med 74 salg og 11 prosent, og videre Hyundai med 64 salg og 10 prosent.

Det er en statistikk Møller Bil Trondheim, som selger Audi, Volkswagen, og Skoda, kan si seg fornøyd med. Med Skodas åtte prosent av markedet, har de stått for rundt en tredjedel av nybilene i Trøndelag i januar.

– Dette er tall vi er svært fornøyde med, sier David Sullivan, daglig leder i Møller bil Trondheim.

David Sullivan, daglig leder i Møller bil Trondheim, og hans mest solgte bil i januar, Audi Q4 e-tron. Prisen ligger på rundt 650 000 kroner. Foto: Møller Bil / Audi AG

Han forklarer at det delvis skyldes gode leveringstider på Audi, samt proaktive selgere. Han tror også at de ser en ekstra effekt av at momsfordelene ved å kjøpe elbil avtar fra 2023 av.

– Sannsynligvis kommer det moms på biler over 600 000 kroner fra neste år av. Da er det en del som ønsker å være tidlig ute, og kjøper ny bil nå, sier han.

Mye «pæng», men billig

Øverst på lista troner Audis Q4 e-tron, med 50 solgte eksemplarer. Den har vært på markedet siden april i fjor, men gjør det fremdeles godt.

– Audi er mye «pæng», men det er billig, hevder Bengt Røhmesmo, markedssjef i Audi Trondheim. Med det mener han at merket gir mye bil for pengene.

– Det som treffer publikum er at prisene stemmer godt overens med opplevd kvalitet. Kjøreegenskaper, komfort og byggekvalitet er riktig priset.

Han forteller at de har en stabil og lojal kundemasse, men at denne modellen også har klart å hanke til seg kjøpere fra nye segmenter.

Elbiler trekker kvinner

Selv med avtakende momsfordeler, tror bilforhandlerne at politikernes 2025-mål kan nås.

– Jeg tror ikke det blir en utfordring å bare selge utslippsfrie biler. Det kundene er opptatt av, er at det skal være en god bil. Det ser vi spesielt i det norske markedet. Folk har hytter over hele landet, og er veldig mobile, sier Røhmesmo.

Sullivan sier seg enig, og legger til:

– De første elbilene vi solgte var ofte bil nummer to i familien. Nå er vi over på å selge bil nummer en.

Røhmesmo forteller at elbilenes inntog også har fått med seg en ny kundebase inn på bilmarkedet.

– Elektriske biler treffer flere enn den typiske kundebasen. Det gjør at det kommer flere kvinnelige kjøpere på banen.

Audi spiller hardt på bærekraft i markedsføringen av bestselgeren i januar. Her med vindmøller. Foto: Audi AG

Ikke hele bildet

NTNU-forsker Lana Krehic har påpekt at å bruke statistikken for nybilsalget som mål ikke gir det fulle bildet. Dette er fordi mange kjører gamle biler, og mange ikke har råd til å kjøpe seg nye elbiler. I Trøndelag var kun 12 prosent av bilparken elektrisk eller hybrid i midten av 2021, samtidig som gjennomsnittlig alder på trønderske biler var 12 år.

Selv om målet på nybilsalget i 2025 nås, vil det altså trolig kjøre mange fossile biler på veiene i lang tid fremover likevel.

Se oversikten her:

En observant leser vil gjerne stusse over at Tesla mangler fra oversikten. Det skyldes at selskapet leverer biler på slutten av hvert kvartal.